Gå til hovedindhold

Vil du gøre en indsats for brugerne af Sclerosehospitalerne?

 

Nu kan du stille op til Patient-pårørenderådet, som er båret af aktive, frivillige kræfter. Du kan stille op, hvis du har sclerose og har været indlagt på hospitalerne indenfor de sidste fem år, eller du er pårørende. Fristen er 22. oktober 2021 kl. 12.00.

Patient-pårørenderådet mødes fire gange om året og drøfter forhold af betydning for hospitalernes tilbud til patienterne. Rådet deltager også i dialogmøderne med indlagte patienter og efter behov som sparringspartner for hospitalerne ved vurdering af nye tiltag eller forandringer.

Læs mere på https://www.scleroseforeningen.dk/sclerosehospitalerne/praktisk-info/om-os/patient-paaroerenderaad/valg-til-patient-og-paaroerenderaadet