Gå til hovedindhold

Husk dine forsikringer!

Kort fortalt

Har du styr på, hvad du er berettiget til gennem din forsikring? Kroer & Fink Advokater gennemgår nogle af de emner, som du skal være mest opmærksom på.

Når man får stillet diagnosen sclerose, vil det ofte på den ene eller anden måde påvirke ens liv. Fokus er derfor tit på at få styr på de mest basale ting med henblik på at vænne sig til et liv med en kronisk sygdom.

Vi oplever som advokater i vores daglige arbejde, at mange nydiagnosticerede eller pårørende ikke er klar over, hvilke forsikringer den ramte kan være omfattet af.

Nærværende artikel er ment som en ”reminder” i den forbindelse.

Forsikring & Pension vurderer, at cirka 2 mio. danskere er omfattet af en kollektiv forsikrings- og pensionsordning, der indbefatter dækning for ”kritisk sygdom” og ”tab af erhvervsevne” i forhold til arbejde. Herudover har mange danskere tegnet en privat pensionsordning, der normalt også vil omfatte de ovenfor nævnte forsikringsprodukter.

Kritisk sygdom:

Forsikringen ved visse kritiske sygdomme dækker de mest alvorlige sygdomme.

Der er forskel fra selskab til selskab på, hvilke sygdomme, der er forsikret. Der kan også være forskellige krav til diagnosen for den enkelte sygdom.

Sygdommen skal udtrykkelig være nævnt i forsikringsbetingelserne for, at der foreligger forsikringsdækning.

I forsikringsbetingelserne vil det også fremgå, hvilke specifikke krav der er til diagnosen, og hvilke krav der i øvrigt skal være opfyldt.

Hvis sygdommen er omfattet af dækningen, vil man være berettiget til et skattefrit engangsbeløb. Beløbet varierer fra selskab til selskab, men udgør typisk 50.000-300.000 kr.

Sclerose vil normalt være en sygdom, der er forsikret.

Hvis man er tvivl om, hvorvidt man er dækket eller ej, vil man altid kunne kontakte pensionsselskabet for at få udleveret de specifikke betingelser.

Vi har desuden oplevet, at personalet på hospitalerne ofte er behjælpelig med at få anmeldt kritiske sygdomme eller i hvert opfordrer patienterne til at få afdækket, om der kan være forsikringsdækning.

Tab af erhvervsevne:

Dette forsikringsprodukt er efter vores erfaring en meget overset forsikring.

Det er ellers en overordentlig vigtig forsikring. Den skal sikre dig og din familie, hvis du som følge af en ulykke eller sygdom helt eller delvis mister evnen til at arbejde.

Der findes mange varianter af denne forsikringstype. Du vil typisk være berettiget til en løbende forsikringsydelse, hvis din erhvervsevne er nedsat med mindst 50 % eller 2/3. Hvor meget din erhvervsevne skal være nedsat med, afhænger af din pensionsordning. Ydelserne udbetales som udgangspunkt først, når erhvervsevnetabet er varigt, men visse ordninger har også en midlertidig dækning af erhvervsevnetabet.

Det er vores erfaring, at pensionsselskaberne desværre ikke selv gør opmærksom på, at man kan være omfattet af ordningen og være berettiget til ydelserne.

Vi ser ofte, at pensionsselskaberne blot skriver til dets medlemmer, at der er mulighed for en fripolice (præmiefri forsikring) uden samtidig at oplyse om, at manglende fortsat indbetaling til forsikringen kan betyde, at der ikke kan gøres brug af forsikringen, når man er erhvervsmæssigt afklaret efter et kommunalt forløb.

Vores anbefaling vil derfor være, at man fortsætter indbetaling til forsikringsordningen, så den ”holdes i live”, indtil man er erhvervsmæssigt afklaret og for eksempel har fået tilbudt fleksjob.

 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du overhovedet har en pensionsordning med forsikringsdækning, kan du starte med at besøge hjemmesiden www.pensionsinfo.dk. Her kan du med nem-id få adgang til din(e) pensionsordning(er).

Kontakt

Hvis du har brug for hjælp, ønsker bistand i en sag mod dit pensionsselskab eller blot har spørgsmål hertil, er du meget velkommen til at skrive eller ringe til Kroer & Fink Advokater – 71 99 29 29 eller kontakt@kroerfink.dk.