Gå til hovedindhold

Hvordan påvirker co-morbiditet mennesker med sclerose?

Kort fortalt

På følgende side kan du læse om, hvordan co-morbididtet påvirker mennesker med sclerose. 

Ruth Ann Marrie lagde ud som første hovedtaler på RIMS konferencen med en præsentation om co-morbiditet hos mennesker med sclerose. At have en co-morbiditet betyder, at du har en eller flere andre sygdomme samtidig med sclerose. Ruth Ann Marrie havde tre primære temaer i sit oplæg:

  • Identifikation af de mest almindelige psykiske og fysiske co-morbiditeter hos mennesker med sclerose.
  • Redegørelse for co-morbiditeters potentielle effekt på sygdomsudvikling.
  • Forståelse for, hvordan co-morbiditeter kan påvirke behandling af sclerose.

Typisk co-morbiditet

Ifølge Ruth Ann Marrie er de mest almindelige co-morbiditeter blandt mennesker med sclerose depression (blandt 20 %), forhøjet blodtryk, (blandt 16 %), kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) (blandt 13 %), angst (blandt 10 %) samt forhøjet kolesterol (blandt 8 %). Dette stemmer meget fint overens med scleroseforeningens egne undersøgelser. I 2017 blev Scleroseforeningens "Livsvilkår"-undsersøgelse lavet, hvor vi fandt, at 79 % af scleroseforeningens medlemmer er plaget af co-morbiditet. Af disse oplever 30 % at have forbigående psykisk lidelse som f.eks. depression eller angst, mens 6 % har en vedvarende psykisk lidelse. Derudover har 22 % af Scleroseforeningens medlemmer forhøjet blodtryk.

Livsvilkår 2017

Ved sammenligning mellem mennesker med sclerose og raske kontrolpersoner er det desuden vist, at disse sygdomme optræder oftere hos mennesker med sclerose end resten af befolkningen. Studier viser tilmed, at denne forskel også gør sig gældende allerede inden diagnosticering med sclerose. Særligt sygdommene forhøjet blodtryk, KOL og forhøjet kolesterol optræder inden første symptom på sclerose eller diagnose.

Desuden er der påvist en sammenhæng mellem fysiske co-morbiditeter (forhøjet blodtryk, KOL og forhøjet kolesterol) og alder. Andelen af mennesker med sclerose, der er plaget af fysiske co-morbiditeter stiger i takt med alderen mens andelen af psykiske co-morbiditeter ikke virker til at følge alderen.

Co-morbiditeters betydning for sygdomsudvikling og behandling

Co-morbiditeter kan påvirke sygdomsforløbet på flere måder. Der er påvist en sammenhæng mellem antallet af co-morbiditeter ved diagnosetidspunktet og sværhedsgraden af handikap ved diagnosticering af sclerose. Co-morbiditeter kan medføre hurtigere sygdomsprogression eller øget attakrate. Et studie har vist at mennesker med sclerose med tre eller flere samtidige co-morbiditeter, har op mod 50% øget attakrate. Co-morbiditet kan desuden forværre sclerose-symptomer, humør og livskvalitet.

Da co-morbiditet på forskellig vis påvirker sclerose, bør tilstedeværelsen af co-morbiditet indtænkes i behandlingen af sclerose. Der findes endnu ikke mange studier, der undersøger, hvordan man bør forholde sig til co-morbiditet i forbindelse med behandling af sclerose. Ruth Ann Marrie påpeger, at man kan forestille sig at den rette behandling af co-morbiditeter kan have positiv effekt på sygdomsudvikling eller sværhedsgrad af symptomer relateret til sclerose.