Gå til hovedindhold

Identifikation af MS risiko netværk og immungenetisk analyse af MS disponerende genvarianter

Kort fortalt

Projektansvarlig: Helle Bach Søndergaard, Molekylærbiolog, Dansk Multipel Sclerose Center, Rigshospitalet
Sted: Dansk Multipel Sclerose Center, Rigshospitalet
Støttebeløb: 120.000 kr.
Forskningsprojektets slutdato: 29. jan. 2016

Formål 
I dette projekt ønsker vi at arbejde med netværk ud fra en immungenetisk vinkel, for at belyse den biologiske funktion af MS disponerende SNP’s.
Ved at forstå de biologiske processer der bliver påvirket af genvarianter der disponerer til MS kan det tydeliggøre og fremme, hvilke mulige molekyler der kan moduleres indenfor fremtidig behandling af MS.

Kort beskrivelse af projektet
Multipel sclerose (MS) er en immunmedieret autoimmun sygdom, der med tiden fører til et kronisk progressivt handikap hos størstedelen af patienter med sygdommen. MS er en kompleks sygdom, der opstår som følge af en kombination af årsager, der endnu ikke er forstået til fulde, men skyldes et samspil mellem faktorer i miljøet og vores gener. I dag kender vi mere end 110 genvarianter, der hver giver et lille bidrag til den samlede MS risiko, men som kan have stor biologisk betydning. Den store udfordring indenfor MS genetik er nu at afdække den biologiske funktion, i sidste ende med henblik på udvikling af ny målrettet medicin. Vi har identificeret 4 netværk ud fra de 110 MS disponerende genvarianter ved bioinformatisk analyse og i dette projekt ønsker vi at undersøge deres biologiske funktion. Dette er ud fra en hypotese om, at interaktion mellem flere MS disponerende genvarianter i et biologisk netværk indikerer, at dysregulering i netop dette netværk kan skævvride den biologiske proces og dermed være med til at øge modtageligheden for MS. Først vil vi undersøge genvarianterne epidemiologisk for at identificere sammenhæng mellem netværk, genetisk risiko byrde og kliniske parametre som alder ved sygdomsdebut og sværhedsgrad af MS. Efterfølgende undersøger vi i eksisterende data, hvilke af genvarianter fra de 4 netværk, der synes at have en regulatorisk effekt. Den mulige regulatoriske effekt undersøges nærmere i friske celler fra individer med relevant genotype med cellulære immungenetiske og molekylærbiologiske undersøgelser. Ved at forstå de biologiske processer der bliver forskubbet af genvarianter der disponerer til MS håber vi at tydeliggøre og fremme, hvilke mulige molekyler der kan moduleres indenfor fremtidig behandling af MS.

Kort rapport

Links til publicerede artikler

Association between age at onset of multiple sclerosis and vitamin D level–related factors

Class II HLA interactions modulate genetic risk for multiple sclerosis

Endogenous Interferon-β-Inducible Gene Expression and Interferon-β-Treatment Are Associated with Reduced T Cell Responses to Myelin Basic Protein in Multiple Sclerosis