Gå til hovedindhold

Identifying Biomarkers to differentiate Multiple Sclerosis and Neuromyelitis Optica and as potential treatment targets

Kort fortalt

Projektansvarlig: Zsolt Laszlo Illes, Professor, Department of Neurology, Odense University Hospital
Sted: Odense University Hospital
Støttebeløb: 250.000 kr.
Forskningsprojektets slutdato: 31. dec. 2015

Formål 
We plan to identify biomarkers, which distinguish MS and the neuromyelitis optica spectrum, and may be potential targets of novel treatments for both diseases.
Using novel and complex approaches, this translational project will (i) provide data about the composition of CSF/sera/urine in patients with demyelinating diseases, and contribute to knowledge about pathogenesis. (ii) The identified biomarkers may help the early differentiation of AQP4-negative NMO-SD from MS, and contribute to more efficacious early interventions; (iii) and may be used to reveal degenerative processes in MS, and predict disability progression. (iv) We may also identify potential targets of future treatments.

Kort beskrivelse af projektet
De demyeliniserende sygdomme kan vise sig som et bredt spektrum af forskellige sygdomme som neuromyelitis optica(NMO), langstrakt transversel myelitis (LETM), recidiverende eller bilateral inflammatorisk synsnervebetændelse (RION/BON) og multipel sclerose (MS). Trods klare klassifikationskriterier har disse sygdomme vist sig at være svære at adskille tidligt i forløbet pga. overlappende symptomer.Formålet med dette projekt er at forbedre mulighederne for tidlig diagnosticering, idet tidlig diagnose og differentiering mellem disse sygdomme giver mulighed for at iværksætte hurtig og korrekt behandling samt forbedre prognosen. Dette projekt fokuserer på, i et international samarbejde, at udføre translationel forskning som vil identificere specifikke biomarkører i den cellulære og molekylære sammensætning af rygmarvsvæsken, blod og urin hos disse patienter gennem state-of-the-art immunologiske og molekylærbiologiske teknikker. I delprojekt 1 undersøges rygmarvsvæske, blod og urin for potientielle biomarkører gennem protein og lipid masse spektrometri. Foreløbige lovende undersøgelsesresulter for urin peger på specifikke forskelle mellem patienter med MS, NMO og raske individer.I del projekt 2 fokuseres på mikrovesikler som potentiel biomarkør og deres rolle i dannelse af patogene autoantistoffer søges klarlagt. De identificerede biomarkører måles i materiale fra MS og NMO patienter og vil blive relateret til sygdomsaktivitet, progression og behandlingsrespons. Ved hjælp af dyremodeller kan yderligere biomarkører identificeres og undersøges i patientmateriale. Endvidere kan identificerede biomarkører valideres i dyremodeller med det formål at undersøge deres rolle i patogenesen og som potentielle behandlingsmål.Ved projektets afslutning forventer vi at have identificeret nye biomarkører som på længere sigt kan anvendes til at iværksætte en mere individuel disgnistik, prognostik og behandling.

 

Kort rapport

Links til publicerede artikler

The urine proteome profile is different in neuromyelitis optica compared to MS

Change in autoantibody and cytokine responses during the evolution of NMO in patients with SLE: a preliminary study

A urinary metabolic signature for multiple sclerosis and neuromyelitis optica