Gå til hovedindhold

Immunaktivering og dimethyl fumaratbehandling af primær progressiv multipel sklerose

Kort fortalt

Dette studie fokuserer på personer med primær progressiv sklerose. Forskerne undersøger specifikke tegn på sclerose i spinalvæsken, som kan have betydning for tidligere diagnostik og være med til at forudsige det enkelte sygdomsforløb hos personer med primær progressiv sklerose.   

Emneområde: Behandling og diagnostik

Læge og Ph.d. studerende Helene fortæller om projektet.

helene

Jacob Talbot fortæller, hvad der er sket siden sidst

jakob

Formål

Vi leder efter biomarkører i spinalvæsken, som kan have betydning for tidlig diagnostik samt prædiktion af sygdomsforløb hos ubehandlede samt dimethyl fumarat-behandlede patienter med primær progressiv sklerose. Disse vil vi sammenkoble med sammensætningen af immunceller i blod hos patienterne, hvilket kan være afgørende for at komme et skridt nærmere afklaring af sygdomsmekanismerne hos patienter med primær progressiv sklerose. Dette kan bidrage med vigtig information til, hvorfor der endnu ikke findes en god behandling til disse patienter samt, hvordan sådan en behandling potentielt kunne virke. Desuden vil vi belyse evt. virkningsmekanismer af dimethyl fumarat.

 

Mød forskeren 

Læge og p.hd. studerende Jacob L. Talbot

Læge og Ph.d. studerende Jacob L. Talbot

Hvad driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning?

Jeg er meget interesseret i hjernens og immunsystemets fysiologi. Indenfor begge emner, mangler der grundlæggende forståelse for essentielle sygdomsmekanismer. Dette giver håb om, at vi inden længe ser en rivende udvikling indenfor sygdomsforståelse og forhåbentlig dermed behandling af patienter MS, også i den progressive form.

Jacob L. Talbot

Læge og Ph.d. studerende

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

Jeg har modtaget støtte til min egen løn samt til materiale, så jeg kan udføre analyser på de mange prøver, vi indsamler fra patientkohorten.

Jacob L. Talbot

Læge og Ph.d. studerende

Kort rapport