Gå til hovedindhold

Immunaktivering og sygdomsudvikling ved primær progressiv multipel sklerose

Kort fortalt

Dette studie fokuserer på personer med primær progressiv sklerose. Forskerne undersøger specifikke tegn på sclerose i spinalvæsken, som kan have betydning for tidligere diagnostik og være med til at forudsige det enkelte sygdomsforløb hos personer med primær progressiv sklerose.   

Emneområde: Behandling og diagnostik

Læge og Ph.d. studerende Helene fortæller om projektet.

helene

Jacob Talbot fortæller, hvad der er sket siden sidst

jakob

Formål

Vi leder efter biomarkører i spinalvæsken, som kan have betydning for tidlig diagnostik samt prædiktion af sygdomsforløb hos ubehandlede samt dimethyl fumarat-behandlede patienter med primær progressiv sklerose. Disse vil vi sammenkoble med sammensætningen af immunceller i blod hos patienterne, hvilket kan være afgørende for at komme et skridt nærmere afklaring af sygdomsmekanismerne hos patienter med primær progressiv sklerose. Dette kan bidrage med vigtig information til, hvorfor der endnu ikke findes en god behandling til disse patienter samt, hvordan sådan en behandling potentielt kunne virke. Desuden vil vi belyse evt. virkningsmekanismer af dimethyl fumarat.

Ud fra en omfattende mængde data fra patienter med primær progressiv multipel sklerose, som alle har deltaget i et stort randomiseret behandlingsforsøg på Rigshospitalet, vil vi forsøge at kortlægge sammenhænge mellem immunaktivering i blod/hjerne og sygdomsudvikling målt både klinisk og vha. MR-scanninger. Vi vil fokusere på immunceller, som allerede er velkendte indenfor sygdomsudvikling hos MS-patienter, hvor vi supplerer med måling af en række nye markører i rygmarvsvæsken (cerebrospinalvæsken), hvorved vi kan se, hvordan immunsystemet i kroppen bidrager/ikke bidrager til sygdomsudvikling i hjernen.

Mød forskeren 

Læge og p.hd. studerende Jacob L. Talbot

Læge og Ph.d. studerende Jacob L. Talbot

Hvad driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning?

Jeg har allerede siden bacheloren på medicinstudiet været meget betaget af både neurologi og immunologi. Derfor er Multipel Sklerose klart det mest spændende felt både set fra det forskningsmæssige perspektiv, men også set fra et klinisk perspektiv, da det er en sygdom der involverer mange forskellige individer på tværs af både alder og køn, og som kan manifestere sig på mange måder.

Jacob L. Talbot

Læge og Ph.d. studerende

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

Det har betydet, at jeg kan gennemføre projektet, da scleroseforeningen har givet støttet til både min løn samt gennemførelse af nogle supplerende analyser, som jeg arbejder med.

Jacob L. Talbot

Læge og Ph.d. studerende

Kort rapport