Gå til hovedindhold

Immunologiske og neuroprotektive effekter af behandling med mesenkymale stamceller ved multipel sklerose

Kort fortalt

Projektansvarlig: Lars Börnsen, Post.doc., Scleroseforskningsenheden, Rigshospitalet
Sted: Dansk Multipel Sclerose Center og ScleroseForskningsenhedens NeuroImmunologisk Laboratorium, Rigshospitalet
Støttebeløb: 590.000 kr.
Forskningsprojektets slutdato: 31. dec 2017

Formål 
Formålet med det ansøgte projekt er at undersøge hvordan behandlingen med mesenkymale stamceller (MSC) ved multipel sclerose (MS) påvirker de autoreaktive T cellers immunaktivering og om behandling med MSC kan fremme mekanismer der virker beskyttende på hjernevævet. Disse immunologiske studier gennemføres på 25 patienter med multipel sclerose som deltager i et placebokontrolleret behandlingsstudie, der undersøger effekten af behandling med autologe MSC på sygdomsaktiviteten ved MS. 

Resultaterne fra det ansøgte studie kan føre til bedre forståelse af hvordan MSC påvirker immunologiske og neuroproetktive mekanismer. Denne viden kan bidrage til at kvaliteten af et muligt fremtidigt behandlingsregime med MSC ved MS bliver forbedret.

Kort beskrivelse af projektet
Multipel Sklerose (MS) er en kronisk sygdom af centralnervesystemet (CNS) som er kendetegnet ved beskadigelse af nerveceller og den myelinskede der omgiver og beskytter nervecellerne. Sygdomsaktivitet ved MS er ledsaget af betændelse i CNS som menes at være forårsaget af T-celler og B-celler, der fejlagtigt angriber kroppens eget hjernevæv. Hvorvidt symptomer i forbindelse med sygdomsaktivitet forsvinder eller bliver kroniske afhænger af tabet af nerveceller og i hvilken grad myelinskeden gendannes. Mesenkymale stamceller (MSC) er en mulig ny behandling ved MS. MSC er kendetegnet ved at kunne forny sig selv og danne afkom som modner til specialiserede celler. Herudover er MSC i stand til at regulere væksten og funktionen af andre celler. Forsøg med en dyremodel for MS (EAE) viser at behandling med MSC medfører et mildere sygdomsforløb med nedsat inflammation og vævs skade i CNS. Behandlingseffekten ved EAE så ud til at bero på MSCs hæmning af immunaktiveringen og beskyttelse af betændt hjernevæv, effekter som potentielt også kan være gavnlige hos patienter med MS.Skleroseklinikken på Rigshospitalet deltager i et stort studie, som undersøger effekten på sygdomsaktiviteten af behandling med autologe MSC ved MS. Formålet med det ansøgte projekt er at undersøge, hvordan behandlingen med MSC påvirker autoreaktive T-cellers og B cellers immunaktivering og hvorvidt dannelsen af faktorer som beskytter hjernevævet fremmes. Til forskellige immunologiske studier tages blodprøver på patienterne før studiestart og under behandling med MSC. Ved flow cytometri måles forskellige immunaktiveringsmarkører på enkelt celle niveau. Funktionen af autoreaktive T-celler og B-celler undersøges i cellekulturer efter aktivering med CNS antigener. MSC evne til at hæmme autoreaktive immunceller og fremme dannelsen af faktorer der beskytter CNS analyseres i cellekulturer tilsat MSC. Resultaterne fra det ansøgte studie kan give en bedre forståelse af hvordan MSC påvirker immunsystemet og mekanismer der beskytter hjernevævet. Denne viden kan bidrage til at kvaliteten af et muligt fremtidigt behandlingsregime med MSC ved MS bliver forbedret.

Kort rapport

Links til publicerede artikler
Et manuskript med titlen Bone marrow derived mesenchymal stem cells suppress Th1 and enhance Th17 differentiation of antigen-activated CD4+ T cells in vitro, er aktuelt  under Review og forventes publieret i nærmeste fremtid.