Gå til hovedindhold

Immunologiske og neuroprotektive effekter ved behandling med mesenkymale stamceller ved multipel sklerose

Kort fortalt

Projektansvarlig: Lars Börnsen, Post.Doc, Scleroseforskningsenheden, Rigshospitalet
Sted: Dansk Multipel Sclerose Center og ScleroseForskningsenhedens NeuroImmunologisk Laboratorium, Rigshospitalet
Forskningsprojektets slutdato: 31. dec. 2017

Formål 

Formålet med det ansøgte projekt er at undersøge hvordan behandlingen med mesenkymale stamceller (MSC) ved multipel sclerose (MS) påvirker de autoreaktive T cellers immunaktivering og om behandling med MSC kan fremme mekanismer der virker beskyttende på hjernevævet. Disse immunologiske studier gennemføres på 25 patienter med multipel sclerose som deltager i et placebokontrolleret behandlingsstudie, der undersøger effekten af behandling med autologe MSC på sygdomsaktiviteten ved MS. 

 

Støttet beløb 

2014: 500.000 kr. 

2+13: 375.000 kr.

2012: 590.000 kr. 

 

Kort beskrivelse af projektet

Multipel Sklerose (MS) er en kronisk sygdom af centralnervesystemet (CNS), som er kendetegnet ved beskadigelse af nerveceller og den myelinskede, der omgiver og beskytter nervefibrene. Sygdomsaktivitet ved MS er ledsaget af betændelse i CNS, som menes at være forårsaget af T-celler og B-celler, der fejlagtigt angriber kroppens eget hjernevæv. Hvorvidt symptomer i forbindelse med sygdomsaktivitet forsvinder eller bliver kroniske afhænger af tabet af nerveceller og i hvilken grad myelinskeden gendannes. Mesenkymale stamceller (MSC) er en mulig ny behandling ved MS. MSC er kendetegnet ved at kunne forny sig selv og danne afkom, som modner til specialiserede celler. MSC er i stand til at regulere væksten og funktionen af andre celler. Forsøg med en dyremodel for MS viser, at behandling med MSC medfører et mildere sygdomsforløb med nedsat inflammation og vævsskade i CNS. Behandlingseffekten ved dyremodeller for MS ser ud til at bero på MSCs hæmning af immunaktiveringen og beskyttelse af skadet hjernevæv, effekter som formentlig også vil være gavnlige hos patienter med MS. Skleroseklinikken på Rigshospitalet deltager i et internationalt studie, som undersøger effekten på sygdomsaktiviteten af behandling med MSC ved MS. Formålet med det ansøgte projekt er at undersøge, hvordan behandlingen med MSC påvirker T-cellers og B cellers immunaktivering, og hvorvidt dannelsen af faktorer, som beskytter hjernevævet, fremmes. Til forskellige immunologiske studier tages blodprøver på patienterne før studiestart og under behandling med MSC. Vi måler både hvilke celler, der cirkulerer i blodet og i hvilken grad de er i stand til at genkende komponenter fra CNS. Vi undersøger også den direkte effekt af MSC på immunceller i laboratorieforsøg. Undersøgelserne giver mulighed for at opnå helt ny viden om hvordan MSC påvirker både sygdomsfremkaldende og potentielt gavnlige processer ved MS.

Kort rapport

Links til publicerede artikler

Et manuskript med titlen Bone marrow derived mesenchymal stem cells suppress Th1 and enhance Th17 differentiation of antigen-activated CD4+ T cells in vitro, er aktuelt  under Review og forventes publieret i nærmeste fremtid.