Gå til hovedindhold

Implementering af kognitiv rehabilitering til mennesker med MS

Kort fortalt

Nedenfor kan du læse om oplægget af Jacqueline R. Mhizha-Murira, der har lavet en tjekliste til, hvordan man i fremtiden bør implementere kognitiv rehabilitering. 

Kognitive vanskeligheder rapporteres hyppigt af personer med MS. Disse vanskeligheder kan have store konsekvenser for livskvaliteten hos individet og familien. For at imødekomme dette store problem, arbejder forskerne stadig på at finde ud af, hvilken form for kognitiv rehabilitering, der bedst kan afhjælpe vanskelighederne. Det kan dog være svært at bruge resultaterne ude i klinikkerne, hvis forskerne ikke beskriver, hvad indholdet af interventionerne er.

For at øge anvendeligheden af forskningen udvikler Jaqueline R. Mhiza-Murira og hendes vejledere lige nu en evidensbaseret tjekliste, som forskere i fremtiden kan bruge som skitse i deres videnskabelige artikler. Dette gøres ved et mixed methods studie i tre faser:

Fase 1: En systematisk oversigtsartikel omkring indholdet og kvaliteten af rapporteringen.

  • Fase 1 viste, at kvaliteten af rapporteringen er ringe.

Fase 2: En detaljeret analyse af videooptagelser, som skal gøre forskerne klogere på hvad et kognitivt rehabiliteringsprogram til personer med MS rent faktisk indeholder.

  • Fase 2 viser umiddelbart, at det hyppigste diskussionsemne for både terapeuter og patienter er strategier til at takle eller håndtere hukommelses- og opmærksomhedsproblemer.

Fase 3: Opnåelse af konsensus blandt 18 klinikere, som gennemsnitligt har 14 års erfaring med kognitiv rehabilitering i MS, om, hvad der bør inkluderes i rapporter om kognitiv rehabilitering.

  • Fase 3 er afsluttet i maj 2018. Gruppen er på nuværende tidspunkt ved at behandle data og udvikle den endelige tjekliste.