Gå til hovedindhold

Inflammation ved progressiv MS

Kort fortalt

Dette projekt beskæftiger sig med progressiv sclerose og mulighederne for diagnosticering af progressiv sclerose.

 

Emneområde: Sygdomsmekanismer

Formål

I dette studie undersøger vi et protein NLPR2 i spinalvæsken hos patienter med primær progressiv MS sammenlignet med sekundær progressiv og attakvis MS. Igennem en ny undersøgelsesmetode vil vi sammenligne niveauerne af NLPR2 med kliniske data som bl.a. køn, alder, sygdomsvarighed og handicaps. Studiet vil potentielt kunne bidrage med en ny markør, der kan hjælpe med at stille diagnosen progressiv MS men også pege på vigtige forskelle i de underliggende sygdomsmekanismer som potentielt kan anvise nye muligheder for behandling.

Mød forskeren

Helle Hvilsted Nielsen, Læge, PhD

Beskriv hvad der driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning:

Jeg ser til dagligt patienter med MS. Selvom denne sygdom rammer vidt forskelligt, så er ingen af patienterne upåvirkede af sygdommen trods effektive behandlinger. Jeg er derfor optaget af at finde muligheder for hurtigere at stille diagnosen, så man kan komme i behandling, afhjælpe symptomerne og allerhelst forebygge, at der sker yderligere skade.

Helle Hvilsted Nielsen

Læge, PhD

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

Uden midlerne fra scleroseforeningen havde projektet næppe kunnet gennemføres.

Helle Hvilsted Nielsen

Læge, PhD