Gå til hovedindhold

Investigations of subsets and activity of monocytes and B-cells in Multiple Sclerosis

Kort fortalt

Projektansvarlig: Thor Petersen, Overlæge, Dr.med. assoc. professor, Neurologisk, Aarhus Universitetshospital
Sted: Neurological Department Aarhus University Hospital og the Department of Clinical Biochemistry, Aarhus University Hospital og the Department of Biomedicine, Aarhus University
Støttebeløb: 287.00 kr.
Forskningsprojektets slutdato: 31. dec. 2018

Formål

In the present study our objectives are to investigate the potentially important roles of monocytes and B cells in the pathophysiological mechanisms behind the initiation and development of MS. 

 

Støttet beløb 

2017: 250.000 kr

2016: 390.000 kr.

2015: 287.00 kr.

 

Kort beskrivelse af projektet

I et nyligt afsluttet studie fandt vi øget makrofag aktivitet målt som niveauet af solubel CD163 (sCD163) i cerebrospinalvæsken (CSV) hos alle typer af patienter med Multipel Sclerose (MS) sammenlignet med symptomatiske kontroller. Kort forinden havde vi fundet øget antal B celler ved MS og ved flowcytometriske undersøgelser af mononukleære celler fra perifert blod (PBMC) kunne vi registrere monocyt lignende overflademarkører på nogle af disse B celler. Herudover er det netop vist ved dyreeksperimentelle studier, at infiltrerende monocytter fra perifert blod til centralnervesystemet (CNS) spiller en vigtig rolle i den demyeliniserende og inflammatoriske aktivitet i CNS. Vi ønsker derfor med denne undersøgelse at vurdere monocytter´s og B-celler´s roller i den immunologiske aktivering ved MS og specielt at undersøge om aktiveringen kan registreres i blodet. Resultaterne af disse undersøgelser kunne derved vise, om man kan erstatte CSV undersøgelserne med en blodprøve. Herudover vurderes om denne immunologiske aktivitet også kan registreres hos patienter med MS, der også har andre autoimmune sygdomme. Endelig undersøges om epigenetiske ændringer i cellernes regulatoriske mekanismer er relateret til disse fund.