Gå til hovedindhold

Karakterisering af FoxA1’s rolle i T-celleudvikling og autoimmunitet

Kort fortalt

FoxA1+Treg celler er en hidtil ukendt type blodceller, der kan have stor betydning for fremtidig sclerosemedicin. Dette forskningsprojekt søger at få mere viden om denne celle, og hvordan den kan påvirke kronisk inflammation.

Projektets emneområde: Sygdomsmekanismer

Forsker Shohreh Navikas fortæller om projektet

Shohreh Navikas

Efter et år opdatere Jon os på, hvad der er sket i projektet siden sidst

Jon

Formål

Kronisk inflammation i hjernen spiller en central rolle i den autoimmune sygdom multipel sclerose. Vores forskningsgruppe har for nyligt opdaget en ny type af immunceller, som er i stand til at hæmme inflammationstilstanden i hjernen. Disse celler hedder FoxA1+Treg celler; de har anti-inflammatoriske egenskaber, som gør dem i stand til at hæmme autoimmune celler, der angriber hjernen. Ved at kortlægge de molekylære egenskaber af FoxA1+Treg celler håber vi specifikt at kunne tænde for deres beskyttende egenskaber, hvilket vi håber kan bruges i behandlingen af patienter med MS. 

 

Mød forskeren 

Forskningsassistent Louise M. Rasmussen

Forskningsassistent Louise M. Rasmussen

Hvad driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning?

For at kunne udvikle bedre medicin og behandling til MS-patienterne, er det helt essentielt at vi kender mekanismen bag sygdommen. Jeg er optaget af at forstå de celler, der er involveret i sygdommen, og i laboratoriet undersøger jeg disse cellers egenskaber. Jeg ved, hvor hårdt en sygdom i hjernen rammer både patienten og de pårørende, så mit håb er, at alt det arbejde vi lægger i forskningen kan være med til at lede til udviklingen af ny og bedre medicin til patienterne.

Louise M. Rasmussen

Forskningsassistent

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

Det, at modtage forskningsstøtte fra Scleroseforeningen, har været afgørende for at jeg har kunnet påbegynde dette forskningsprojekt som PhD stipendiat i professor Issazadeh-Navikas’ forskningsteam. Vi har karakteriseret den mekanisme, hvorved FoxA1+Treg celler udtrykker proteinet PD-L1, hvilket er afgørende for deres evne til at hæmme autoimmune celler, og studiet er blevet indsendt til et højtstående videnskabeligt tidskrift. Videre ønsker vi at undersøge om denne mekanisme kan være mål for medicinsk behandling, samt hvordan FoxA1+Treg celler arbejder sammen med andre celletyper i raske personer og MS-patienter.

Louise M. Rasmussen

Forskningsassistent

Kort rapport

Publikationer

RhoA Drives T-Cell Activation and Encephalitogenic Potential in an Animal Model of Multiple Sclerosis

Neuronal IFN-beta-induced PI3K/Akt-FoxA1 signaling is essential for generation of FoxA1+Treg cells