Gå til hovedindhold

Kinin-Kallikrein og Renin-Angiotensin systemets betydning for immunresponset i Multipel Sclerose

Kort fortalt

Projektansvarlig: Matilda Degn Vinther, Postdoc
Sted: Neurologisk afdeling, Glostrup
Støttebeløb: 100.000 kr.
Forskningsprojektets slutdato: 1. nov. 2012

Formål 

Vi ønsker at undersøge betydningen af kinin-kallikrein og renin-angiotensin systemernes betydning for den autoimmune inflammation i Multipel Sklerose.

  • At undersøge markører for den immunologiske aktivitet i blod og rygvæske
  • At undersøge fordeling og aktivitet immunceller ved Flowcytometri (FACS)
  • At bestemme Dendrit celle (DC) fænotype
  • At undersøge indflydelsen af Renin-Angiotensin og Kalirein-Kinin systemet på cellekulturer – herunder T-cellernes aktivering og celledeling (proliferations) profil.
  • At bestemme DC fænotype og DC evne til at differentiere naive T-celler
  • At undersøge indflydelse af Renin-Angiotensin/Bradykinin på cellekulturer – herunder T-cellernes aktivitetsprofil. 

Kort beskrivelse af projektet

Man mener i dag, at flere forskellige sygdomme heriblandt Dissemineret Sklerose også kaldet Multipel Sklerose (MS) skyldes, at der opstår en form for betændelsestilstand i hjernen. Immunforsvaret kan således være med til at forårsage sygdom, og den behandling, der traditionelt tilbydes patienter med MS, virker ved at påvirke denne betændelsestilstand i hjernen. Renin-angiotensin systemet (RAS) er velkendt for dets påvirkning på hjerte-kar systemet, men undersøgelser har vist at ubalance i RAS forøger risikoen for at udvikle MS. I dyremodeller for MS er det endvidere vist sig at blokering af det regulerede system for RAS (Angiotensin Converting Enzymet (ACE)) giver et mildere sygdomsforløb i. Det formodes at den gavnlige virkning af blokering af ACE kan tilskrives påvirkninger af inflammationen af de proteiner som ACE omsætter, bla. Angiotensin II og Bradykinin.Vi er i øjeblikket i gang med en række undersøgelser, hvor vi måler forskellige betændelsesceller og deres produkter hos personer, der undersøges på mistanke om synsnervebetændelse, der ofte ses for et forstadie til MS og hos personer diagnosticeret med MS. I denne forbindelse vil vi gerne undersøge, hvordan RAS indvirker på immunsystemet. Her iblandt ønsker vi at bestemme niveauerne og aktiviteten af disse systemer i rygvæske og i plasma. Vi ønske desuden at undersøge hvorledes Angiotensin II og Bradykinin påvirker udviklingen af de inflammationsfremmende immunceller påvirkes af RAS hos raske frivillige og hos MS patienter. Dette gøres gennem dyrkning af blodceller i laboratoriet og efterfølgende måling af immunologisk aktivitet. Ud fra en blodprøve dyrkes der en type celler der er bestemmende for i hvor høj grad der modnes T-celler. T-cellerne er den type hvide blodceller der er afgørende på de skader i hjernen der opstår i MS. 

Kort rapport

Links til publicerede artikler

Publikationer er sendt til accept.