Gå til hovedindhold

Kinin-Kallikrein og Renin-Angiotensin systemets betydning for inflammationen i MS

Kort fortalt

Projektansvarlig: Matilda Degn Vinther, Postdoc, Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital
Sted: Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital
Støttebeløb: 100.000 kr.
Forskningsprojektets slutdato: 1. jan. 2013

Formål
Vi vil undersøge betydningen af Kinin-Kallikrein og Renin-Angiotensin systemernes betydning for den autoimmune inflammation i Multipel Sklerose.
Vi ønsker at:

  • undersøge markører for den immunologiske aktivitet i blod og spinalvæske
  • undersøge fordeling og aktivitet af immunceller ved hjælp af Flowcytometri (FACS)
  • bestemme Dendrit cellernes fænotype
  • undersøge indflydelsen af Renin-Angiotensin og Kallirein-Kinin systemet på cellekulturer – herunder T-cellernes aktivering og celledelings (proliferations) profil.
  • bestemme DC fænotype og DC evne til at differentiere naive T-celler
  • undersøge indflydelse af Renin-Angiotensin/Bradykinin på cellekulturer – herunder T-cellernes aktivitetsprofil. 

Kort beskrivelse af projektet

Multipel Sklerose (MS) skyldes, at der opstår en form for betændelsestilstand i hjernen. Sygdommen opstår fordi kroppens T-celler går til angreb på de fedtskeder der omgiver nervecellerne i hjernen, hvilket fører til dårligere funktion af nerven og på sigt tab af nerveceller. MS er en kronisk autoimmun sygdom, der i dag ikke kan kureres. Behandling der påvirker T-cellerne transport fra blodet og ind i hjernen, kan dog være med til at forhindre, at cellerne når hen til fedtskederne og nedsætte hyppigheden og omfanget af skaden. Dette projekt omhandler hvordan nogle små endogene proteiner (peptider), kan være med til at forhindre både aktivering af disse toksiske T-celler. Desuden undersøges patienternes niveauer af peptiderne og der relateres til graden af sygdom. Renin-angiotensin systemet (RAS) er velkendt for dets påvirkning på blodkarrene, men undersøgelser har vist at ubalance i RAS forøger risikoen for at udvikle MS. I dyremodeller for MS er det endvidere vist sig at blokering af det centrale enzym; Angiotensin Converting Enzymet (ACE) giver et mildere sygdomsforløb. Det formodes at den gavnlige virkning af blokering af ACE kan tilskrives påvirkninger af inflammationen, der bliver mindre som følge af ændrede koncentrationer af peptiderne Angiotensin II og Bradykinin der begge omdannes af ACE. Det er i muse-modeller vist positive effekter af Bradykinin, der medfører et mildere sygdomsforløb. Af afgørende betydning for aktiviteten og forekomsten af betændelsesceller er de Antigen Præsenterende Celler (APC), det modner de immunceller (T-celler) der angriber nervecellernes omkransende fedtskeder. APC’ernes evne til at modne og differentiere T-cellerne påvirkes af en række signalstoffer, bland disse peptiderne Angiotensin II og Bradykinin. Ved at undersøge APC i patienternes blod, vil jeg undersøge om Angiotensin II og Bradykinin kan påvirker APC opmodning af i særdeleshed deres evne til at stimulere cytotoksiske T-Celle, der i dag formodes at have en dominerende rolle i at udøve skader på centralnervesystemet hos MS patienter. Dette undersøges ved hjælp af immunologiske og cellebiologiske analyser.

 

Kort rapport

Links til publicerede artikler

Publikationer er sendt til accept.