Gå til hovedindhold
TemaRIMS konference 2018Se hele temaet

Kognitiv rehabilitering til mennesker med MS: om at overføre forskning til praksis

Kort fortalt

På denne side kan du læse om professor Roshan das Nair's oplæg på RIMS omhanldende kognitiv rehabilitering. 

Kognitive vanskeligheder rapporteres hyppigt af personer med MS. Mellem 40-65% af mennesker med MS vil få kognitive vanskeligheder som følge af sygdommen. For at imødekomme dette store problem, arbejder forskerne stadig på at finde ud af, hvilke former for kognitiv rehabilitering, der bedst kan afhjælpe vanskelighederne. Der eksisterer dog stadig en kløft mellem forskningen og den kliniske praksis, og forskellige former for kognitiv rehabilitering tilbydes fortsat uden megen systematisk evidens.

Professor Roshan das Nair havde forberedt en præsentation, som fremlagde seks mulige årsager til, at denne kløft eksisterer. Han præsenterede også seks potentielle løsninger, så forskere og klinikere så småt kan begynde at bygge en bro henover kløften.

De problemstillinger, som Professor das Nair præsenterede, er meget velkendte for den kognitive projektgruppe i Scleroseforeningen, som også deltog i konferencen i Amsterdam. Siden begyndelsen af 2018 har Maja Grey, psykolog og ansat i projektet, bl.a. undersøgt det videnskabelige grundlag for kognitiv rehabilitering i MS.

Det kognitive projekt i Scleroseforeningen kan du læse lidt mere om i medlemsbladet Lev Med Sclerose, som i august 2018 udgiver et tema om sclerose og kognitive udfordringer.

Den kognitive projektgruppe i Scleroseforeningen var glade for at have fingeren på pulsen på området omkring kognitiv rehabilitering, og blev begejstrede over potentialet i de præsenterede løsninger. En af løsningerne, som er lige på trapperne, kan du læse om her.