Gå til hovedindhold

Kognitiv Reserveopbyggende Aktiviteter ved Multipel Sklerose (KRAMS)

Kort fortalt

Dette projekt vil udvikle forebyggende og forbedrende indsatser til personer med sclerose for at fastholde selvhjulpenhed og livskvalitet. Desuden ønsker de at identificere faktorer, som kan anvendes klinisk til udvikling af understøttende og forebyggende indsatser.

Emneområde: Rehabilitering

Formål

Kognitiv dysfunktion ses hos ca. 50% med sclerose og i DK tilbydes ingen regelmæssig udredning eller behandling af kognitiv dysfunktion. Kognitiv dysfunktion er forbundet med bl.a. tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og nedsat livskvalitet. Der mangler indsatser, som effektivt kan afhjælpe kognitiv dysfunktion ved sclerose og som kan tilbydes alle. Det aktuelle studie skal undersøge, om forebyggende livsstilsændringer med henblik på at øge en kognitivt aktiv livsstil (opbygning af kognitiv reserve) kan gennemføres, og om de har en effekt på kognitiv dysfunktion ved sclerose. Det overordnede formål er at udvikle tidlige, forebyggende indsatser rettet mod kognitiv dysfunktion.

Mød forskeren

Lisbet Marstrand, Neuropsykolog, cand. psych. aut, Ph.D.

Beskriv hvad der driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning:

Kognition og udvikling af indsatser, som kan afhjælpe kognitiv dysfunktion ved sclerose har min store faglige og personlige interesse. Jeg har et stort ønske om at bidrage til udviklingen af mere viden på området, og til udviklingen af indsatser målrettet kognition. I klinikken arbejder jeg til dagligt med udredning af kognition, samt rådgivning om håndtering af kognitive udfordringer. Kognitiv dysfunktion har stor betydning for hverdagsliv og arbejdsliv, og der er brug for effektive strategier til at mindske problemerne mest muligt. Vi mangler bl.a. viden om effekten af tidlige, forebyggende indsatser.

Lisbet Marstrand

Neuropsykolog, cand. psych. aut, Ph.D.

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

Midlerne fra Scleroseforeningen er altafgørende for, at vores forskning kan blive ført ud i livet. Midlerne giver os mulighed for at påbegynde et af projektets delstudier, hvor der skal indsamles data på nydiagnosticerede personer med sclerose til et tværsnitsstudie. Derudover skal der laves forberedelser til projektets interventionsstudie.

Lisbet Marstrand

Neuropsykolog, cand. psych. aut, Ph.D.