Gå til hovedindhold

Kognitiv Reserveopbyggende Aktiviteter ved Multipel Sklerose (KRAMS)

Kort fortalt

Dette projekt vil udvikle forebyggende og forbedrende indsatser til personer med sclerose for at fastholde selvhjulpenhed og livskvalitet. Desuden ønsker de at identificere faktorer, som kan anvendes klinisk til udvikling af understøttende og forebyggende indsatser.

Emneområde: Rehabilitering

Formål

Mange mennesker med sclerose har kognitiv dysfunktion som følge af sygdommen, hvilket påvirker og har stor betydning for mange livsområder. Dette forskningsprojekt har til formål at udvikle brugbare og virksomme indsatser rettet mod kognitiv dysfunktion ved MS, herunder også tidlige og forebyggende indsatser, som er meningsfulde og mulige at implementere for så mange som muligt. Forskningen skal på sigt gerne kunne bidrage til at udvikle en bedre og mere målrettet rådgivning til mennesker med MS, som kan føre til livsstilsændringer, der understøtter kognition.

Mød forskeren

Lisbet Marstrand, Neuropsykolog, cand. psych. aut, Ph.D.

Beskriv hvad der driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning:

Jeg er personligt drevet af at arbejde med forskning, der understøtter min kliniske praksis i MS-klinikken. I mit daglige arbejde møder jeg mange mennesker med MS, som har kognitive udfordringer. De kognitive udfordringer har for mange mennesker stor betydning for flere aspekter af dagligdag og arbejdsliv. Som kliniker vil jeg gerne kunne tilbyde målrettet og brugbar rådgivning og intervention, som er hjælpsom for flest mulige mennesker med MS. Det driver mig - via forskning - at bidrage til at opnå mest mulig viden om og forståelse af kognition på MS-området, som kan føre til mere effektive interventioner.

Lisbet Marstrand

Neuropsykolog, cand. psych. aut, Ph.D.

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

Den økonomiske støtte fra Scleroseforeningen er altafgørende for at vi kan lave forskning om kognition ved MS. Forskning tager lang tid og koster mange penge, da det involverer flere personers arbejde over lang tid. På baggrund af de tildelte midler, kan vi nu påbegynde projektet, hvor der i første omgang skal ansættes en ph.d.-studerende til at varetage projektudvikling og indsamling af data.

Lisbet Marstrand

Neuropsykolog, cand. psych. aut, Ph.D.