Gå til hovedindhold

Kortikal læsioner, det motoriske håndområde og dets betydning for håndfunktionen i multipel sclerose patienter: et 7T studie

Kort fortalt

Sclerose angriber både hjernens såkaldte hvide og grå substans. Betydningen af skader i hjernens grå substans er stadig uklar, da nuværende MR scanninger kun til en vis grad kan kortlægge skaderne. Dette studie undersøger, hvorvidt den nyeste MR scanningsteknologi kan anvendes ved disse skader. 

Projektets emneområde: Sygdomsmekanismer.

Phd studerende Mads Alexander Just Madsen fortæller om projektet.

Madsen fortæller
Fondsmodtagermøde 2018

Mads Just opdaterer med en status på projektet

mads

Formål

Formålet med dette forskningsprojekt er at udnytte Danmarks nye, nationale ultra-højfelts MR scanner, til at fange skelroserelaterede skader i den grå substans. Vi ønsker at udvikle teknikker, der kan bruges til at undersøge, hvordan enkelte skader i den motorisk hjernebark påvirker patienters håndfunktion. Herved forventer vi at kunne forudsige, hvordan sygdommen udvikler sig samt præcisere diagnosticeringen.

Mød forskeren

Ph.d. studerende Mads A. J. Madsen

Ph.d. studerende Mads A. J. Madsen

Hvad driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning?

Personligt bliver jeg drevet af det store potentiale der er i at kombinere de nyeste forskningsmetoder til at undersøge, hvordan multipel sclerose påvirker hjernen og dermed komme tættere på en forståelse af sygdommen. Ved at bruge de nyeste videnskabelige metoder kan vi både visualisere de skader sygdommen forårsager i hjernen, men også stimulere hjernen, for på den måde at undersøge sygdommens konsekvenser for f.eks. håndfunktionen. Vi forventer at dette vil kaste helt nyt lys over, hvordan multipel sklerose påvirker hjernen, og hvordan hjernen ”svarer igen” på disse skader. Således kan vi være med til at skabe ny viden og forbedre forståelsen af sygdommens udvikling; et potentiale, der i sig selv er utroligt motiverende for mig

Mads A. J. Madsen

Phd studerende

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

Støtten fra Scleroseforeningen til dette projekt betyder, at vi har fået mulighed for, som nogle af de første i verden, at undersøge i dybden, hvorledes hjernens grå substans påvirkes af multipel sklerose. Vi har nu en enestående mulighed for at udvikle helt nye banebrydende metoder til MR billeddannelse af sygdommen. Midlerne for Scleroseforeningen betyder helt konkret, at vi får mulighed for at verificere og forbedre vores metoder hos de mennesker, der potentielt kan få gavn af dem, nemlig MS-patienterne.

Mads A. J. Madsen

Phd studerende

Kort rapport