Gå til hovedindhold

Indkaldelse årsmøde 2022

Kære medlem i Lejre

 

Der er årsmøde i lokalafdelingen tirsdag den 18. januar 2022. Det foregår kl. 18-21 i Østergadecentret, Østergade 1, 4330 Hvalsø.

 

Beslutning om sammenlægning

Lokalafdelingens bestyrelse har i samråd med bestyrelsen i Roskilde lokalafdeling besluttet at indstille til Hovedbestyrelsen, at vi ønsker en sammenlægning af de to lokalafdelinger. Det gør vi, fordi det i Lejre gennem flere år har været en udfordring at holde et forsvarligt aktivitetsniveau med relevante tilbud til mennesker med sclerose og deres pårørende. Der er et naturligt tilhør og geografisk orientering mod Roskilde, og det vil derfor give mening at sammenlægge lokalafdelingerne Lejre og Roskilde. Den nye lokalafdeling vil tilgodese og holde arrangementer for alle medlemmer i de to kommuner.

 

Medmindre der på årsmødet i Lejre melder sig det nødvendige antal nye bestyrelseskandidater, som ønsker noget andet, vil årsmødet den 18. januar i Lejre lokalafdeling derfor afholdes i en begrænset form uden valg til bestyrelsen, da dette vil foregå på årsmødet i den nye sammenlagte lokalafdeling til marts.

 

Dagsorden for årsmødet:

 

1.       Valg af dirigent

2.       Godkendelse af lokalafdelingsbestyrelsens beretning for det forløbne år 

3.       Godkendelse af årsregnskab

(Punkterne Handlingsplan og budget foregår på årsmødet i den nye lokalafdeling)

4.       Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 1 uge før årsmødet)

(Valg til bestyrelsen, suppleanter samt revisor foregår på årsmødet i den nye lokalafdeling)

5.       Information om opstilling og procedure til valg af regionsrepræsentant i lokalafdelingsudvalget, HB og udvalg. 

6.       Eventuelt.  Kære medlem i Lejre

 

Der er årsmøde i lokalafdelingen tirsdag den 18. januar 2022. Det foregår kl. 18-21 i Østergadecentret, Østergade 1, 4330 Hvalsø.

 

Beslutning om sammenlægning

Lokalafdelingens bestyrelse har i samråd med bestyrelsen i Roskilde lokalafdeling besluttet at indstille til Hovedbestyrelsen, at vi ønsker en sammenlægning af de to lokalafdelinger. Det gør vi, fordi det i Lejre gennem flere år har været en udfordring at holde et forsvarligt aktivitetsniveau med relevante tilbud til mennesker med sclerose og deres pårørende. Der er et naturligt tilhør og geografisk orientering mod Roskilde, og det vil derfor give mening at sammenlægge lokalafdelingerne Lejre og Roskilde. Den nye lokalafdeling vil tilgodese og holde arrangementer for alle medlemmer i de to kommuner.

 

Medmindre der på årsmødet i Lejre melder sig det nødvendige antal nye bestyrelseskandidater, som ønsker noget andet, vil årsmødet den 18. januar i Lejre lokalafdeling derfor afholdes i en begrænset form uden valg til bestyrelsen, da dette vil foregå på årsmødet i den nye sammenlagte lokalafdeling til marts.

 

Dagsorden for årsmødet:

 

1.       Valg af dirigent

2.       Godkendelse af lokalafdelingsbestyrelsens beretning for det forløbne år 

3.       Godkendelse af årsregnskab

(Punkterne Handlingsplan og budget foregår på årsmødet i den nye lokalafdeling)

4.       Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 1 uge før årsmødet)

(Valg til bestyrelsen, suppleanter samt revisor foregår på årsmødet i den nye lokalafdeling)

5.       Information om opstilling og procedure til valg af regionsrepræsentant i lokalafdelingsudvalget, HB og udvalg. 

6.       Eventuelt.