Gå til hovedindhold

referat af årsmødet 2021

                                                                                                        

 

Scleroseforeningens Lokalafdeling i Lejre

Referat af Årsmøde den 9. juni 2021

 

Formand Ulla Wæber bød velkommen til årsmødet, gennemgik programmet og meddelte, at der efter årsmødet ville være foredrag af psykolog Birgit Nilsson, Scleroseforeningen.

 1. Valg af dirigent.

       Organisationskonsulent Anne Frøkjær blev valgt til dirigent.

       Børge Mortensen blev pålagt referentopgaven.

 Dirigenten konstaterede, at årsmødet var indkaldt efter vedtægterne, og derfor var lovlig, selv om det på grund af Covid-19 var blevet udsat.

 

 1. Godkendelse af bestyrelsens beretning for det forgangne år.

Året 2020 startede godt. Den 13. januar havde vi i samarbejde med Roskilde og Greve/Solrød lokalafdelinger et arrangement med foredrag af Tine Horsted om medicinsk cannabis. Det vellykkede arrangement blev holdt i Roskilde med flere deltagere fra vores lokalafdeling.

 

Årsmødet den 26. februar blev som vanligt afholdt i Østergade og blev fulgt op af et indlæg om ridefysioterapi af Helene Sloth.

 

I marts lukkede Danmark ned på grund af Covid-19, og alle arrangementer i foråret blev aflyst.

I august kunne bestyrelsen med coronaforbehold afholde et planlægningsmøde i udestuen hos Ulla og Jan. Her planlagde bestyrelsen, hvorledes indsamlingen i september skulle forløbe.

 

Den 13. september gennemførte Scleroseforeningen landsindsamlingen, hvor vi havde hjælp fra 10 indsamlere med familier. I Lejre kommune blev der indsamlet 18.253 kr. dertil kommer beløb indbetalt via mobilepay, som ikke kunne registreres selvstændigt for hver lokalafdeling. På landsplan blev der indsamlet 5.2 mill. kr.

 

I 2021 vil landsindsamlingen blive gennemført den 12. september. Da vil mobilepay indbetalingerne blive registreret for hver lokalafdeling. Jan koordinerer indsamlingen i Lejre kommune.

 

I december gennemførte bestyrelsen et Teams-møde med Anne Frøkjær, hvor vi drøftede det videre arbejde i Lokalafdelingen.

 

På delegeretmødet i november, som også var digitalt, blev det forelagt og vedtaget en ny måde at arbejde på i lokalafdelingerne - En landsdækkende handlingsplan.

 

Fremover vil vi i lokalafdelingerne have fokus på to områder: Aktiviteter og indsamling.

I Lejres bestyrelse er det Kirsten og Børge, der sammen med Ulla står for aktiviteter.

Indsamlinger forestås af Eva og Jan suppleret af Ulla.

Men alle, som har lyst til at være med, er meget velkomne uden at skulle deltage i bestyrelsesarbejdet.

 

Bestyrelsens beretning blev godkendt

      

 

 

 1. Godkendelse af regnskab 2018.

Kasseren forelagde det reviderede regnskab 2020. Tilskuddet fra Scleroseforeningen var knap 13.000 kr., men på grund af få aktiviteter, har udgifterne kun været godt 8.000 kr. Årets resultat var 4.446 82 kr.

Der indestår 33.992,74 på bankkontoen.

 

Regnskabet blev godkendt.

 

 1. Bestyrelsens forslag til handlingsplan.

Da året er uforusigeligt, har det ikke været realistisk at udarbejde en handlingsplan.

 

 1. Godkendelse af budget 2021.

På grund af få forventede aktiviteter i 2021, er der ikke udarbejdet et egentligt budget.

 

 1. Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag.

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Børge Mortensen, Kirsten Friis-Jensen og Eva Hansen var på valg og blev genvalgt.

Jonna Westergaard ønskede at udtræde af bestyrelsen.

Karina Galle, Kr. Såby blev nyvalgt til bestyrelsen.

 

Efter årsmødet består bestyrelsen af:

 • Ulla Wæber, formand
 • Børge Mortensen, næstformand
 • Jan S. Andersen, politisk ansvarlig
 • Kirsten Friis-Jensen, kaserer
 • Eva Hansen, FB og Cafè ansvarlig
 • Karina Galle

 

 1. Valg af medlemmer til arbejdsgrupper.

Arbejdsgruppernes sammensætning er anført under punkt 2.

 

 1. Valg af revisor.

Anna Birthe Mortensen blev genvalgt som revisor.

 

 1. Eventuelt

Der blev fremsat ønsker om møder med emner om kost og træning.

Anne Frøkjær meddelte, at der på: OKMS.dk findes programmer vedr. bl.a. træning, kost og dans.

Scleroseforeningen.dk/online-medlemsmøder inderholder mange relevante informationer.

 

 

 

Børge Mortensen (referent)                         Anne Frøkjær (dirigent)