Gå til hovedindhold

referat årsmøde

Referat af årsmøde i Scleroseforeningens  lokalafdeling  Lejre og Ringsted den 7. februar 2018

 

  1.   Dirigent Torben Damsgaard og konstaterede at mødet var lovligt indkaldt.
  2.   Puk fremlagde afdelingens årsberetning som efterfølgende blev godkendt.

Vi er 257 medlemmer 113 med MS 19 under 41 år.

Det har været lidt småt med aktiviteter:

31/8 Foredrag med Peter Lund Madsen i samarbejde med Næstved / Vordingborg og

Slagelse /Sorø

Pårørendegruppe

Netværksgruppe i Ringsted på Cafe La Rustica

Butiksindsamling , formandsmøde og delegeret i Grenå

Derudover regionsmøde 2 stk . for bestyrelsen

Bestyrelsesmøder 4 stk.

Kasserer opfølgning , webmasteropfølgning

  1.   Kasseren fremlagde årsregnskabet som efterfølgende blev godkendt
  2.    En eventuel deling af lokalafdelingen til 2 nye lokalafdelinger har taget opmærksomheden fra at        lave en handlingsplan. Ved en evt. senere deling skal dette være et punkt i hver af de nye afdelinger.
  3.    Budgettet ”proforma” godkendt
  4.    Procedure for valg til diverse poster gennemgået af Torben, de bliver i øvrigt annonceret i April   måneds blad fra Scleroseforeningen ” Lev med Sclerose”
  5.    Forslaget om at dele lokalafdelingen i 2 er fremkommet primært fordi det er blevet tydeligere at  det er meget afhængigt af hvor arrangementerne bliver afholdt hvilke medlemmer der vælger at deltage.

Afstemning: Forslaget blev enstemmigt vedtaget, således at den nuværende LA ændrer navn til ”Scleroseforeningens Lokalafdeling Lejre”, medens Ringsted etablerer en ny LA.

 

Herefter deler gruppen sig i 2 hvor resten af punkterne behandles.

Følgende er Lejreafdelingens referat ;

         8 Kasseren Aksel Østergaard fortsætter

                Ulla Wæber valgt som formand

                Børge Mortensen fortsætter som næstformand

                Jan Cosmus Andersen fortsætter

                Jonna Westergaard fortsætter

                Anne Marie fortsætter ikke – Tak for din indsats

          9.    Suppleant: Eva Hansen

                  Suppleant:  Charlotte Enevoldsen

         10.   Anne Birthe Mortensen fortsætter som revisor

Møde I den ny bestyrelse ; Torsdag d.8/3 2018 kl. 19

Hos Børge – Mannerupvej 3 Osted 4320 Lejre  

 

 

Dirigent:                                                                                                   Formand: