Gå til hovedindhold

Livsforløb for børn, der har forældre med multipel sclerose

Kort fortalt

Projektansvarlig: Per Soelberg Sørensen, Professor, dr. med., Dansk Multipel Sclerose Center, Neurologisk afdeling, Rigshospitalet
Sted: Dansk Multipel Sclerose Center, Neurologisk klinik, Rigshospitalet og Scleroseregisteret, Neurocentret, Rigshospitalet,
Støttebeløb: 400.000 kr.
Forskningsprojektets slutdato: 28. feb. 2017

Formål 
Undersøge statistisk vha. en registerundersøgelse, hvordan danske børn, der har en forælder med MS, klarer sig i forhold til en kontrolgruppe ud fra forskellige faktorer såsom uddannelsesniveau, tilknytning til arbejdsmarkedet, parforhold og indkomstniveau.

Identificere, analysere og perspektivere hvad 18-25-årige unge selv mener har henholdsvis støttet eller hæmmet dem i deres opvækst og udvikling som pårørende til en forælder med MS.

Kort beskrivelse af projektet
I ph.d.-projektet fokuseres på børn af forældre med MS, oghvordan deres opvækst er og har været i en familie med en kronisk syg mor eller far. Målene for studiet er: 1) at undersøge statistisk vha. en registerundersøgelse hvordan alle unge, der er pårørende til forældre med MS, klarer sig i forhold til en kontrolgruppe ud fra forskellige faktorer såsom uddannelsesniveau, tilknytning til arbejdsmarkedet, parforhold og indkomstniveau; og 2) i et interview studie at identificere, analysere og perspektivere hvad 18-25 årige unge selv mener har henholdsvis støttet eller hæmmet dem i deres opvækst, udvikling og livskvalitet som pårørende til en forælder med MS.På baggrund af begge delstudier vil den ph.d.-studerende udvikle løsningsmodeller, som kan implementeres til at støtte unge, der vokser op som pårørende til en MS-forælder. De to delstudier er nye forskningsemner i Danmark, og internationalt er det kun delstudie 2, der er i beskeden grad forsket i, hvorimod der ikke findes registerstudier for unge som pårørende til forældre med MS.

Kort rapport

Links til publicerede artikler

Educational achievements of children of parents with multiple sclerosis: A nationwide register-based cohort study

Employment, disability pension and income for children with parental multiple sclerosis

Striving for balance between caring and restraint: young adults' experiences with parental multiple sclerosis