Gå til hovedindhold

Frivilligpris 2017

På Scleroseforeningens delegeretforsamling den 18. - 19. november modtog Jens Holst foreningens frivilligpris. Jens Holst tildeles frivilligprisen 2017 for sit store og uegennyttige engagement i sclerosesagen. Jens har været frivillig i foreningen i mange år, startede som initiativtager og deltager i scleroseturene og har derefter besiddet en del poster i foreningens øverste organer: Jens har været udvalgsformand, været næstformand i foreningen og nu formand for lokalafdelingsudvalget. Alle poster, der har bevirket, at Jens også sidder i hovedbestyrelsen. Jens bruger stort set al sin energi og kræfter på frivilligt arbejde i foreningen og er en forkæmper for at de lokale frivillige har de bedste kår.

Derudover har Jens som bekendt også afset tid til at varetage hvervet som næstformand og kasserer i Lokalafdeling Djursland.

Vi ønsker Jens tillykke med den velfortjente hæder!