Gå til hovedindhold
Velkommen til lokalafdelingen

Ringsted

Kontakt

Formand
Puk Schmidt
Mail: puks_schmidt@hotmail.com
Mobil: 20 97 12 99

Lokalafdeling Ringsted inviterer hermed til Årsmøde


Årsmødet afholdes normalt i første kvartal af året. Det har ikke været muligt i år, men bedre sent end aldrig.

Vi håber på at afholde mødet mandag den 21. juni 2021 kl. 19.00 til 21.00

Vi har reserveret et lokale hos Scandic i Ringsted. Der er bestilt lidt at spise og senere også lidt kaffe/te og kage.
I sørger for tilmelding på NemTilmeld, godt humør, Coronapas og mundbind.

Årsmødet er stedet, hvor du/I kan komme med input til din lokalafdeling angående beslutninger og aktiviteter i det kommende år.

Aftenen begynder kl. 19, hvor vi først får lidt at spise. Vi fortsætter med selve årsmødet, og herunder serveres der kaffe/te og kage.

Tilmelding på NemTilmeld (sclerose-ringsted.nemtilmeld.dk/28) er nødvendig, da vi skal bestille lidt mad og drikke.

Sidste frist for tilmelding er den 17. juni kl. 23.55

På gensyn

Lokalafdeling Ringsted

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Godkendelse af lokalafdelingsbestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Godkendelse af regnskab.
  4. Lokalafdelingens bestyrelsens forslag til handlingsplan.
  5. Godkendelse af budget.
  6. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 1 uge før årsmødet).
  7. Valg af kasserer og 2-3 bestyrelsesmedlemmer. Vælges for 2 år af gangen
  8. Valg af suppleanter. Suppleanter vælges for et år af gangen.
  9. Valg af revisor.
  10. Eventuelt.