Gå til hovedindhold

Årsmøde 2020

Programmet ser således ud: 18.00: spisning. 18.30: Cykelnerven/ Jeanette Brandt. 19.15: årsmøde

Programmet ser således ud:

18.00: spisning
18.30: Cykelnerven/ Jeanette Brandt
19.15: årsmøde dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af lokalafdelingsbestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Godkendelse af regnskab
4. Lokalafdelingens bestyrelsens forslag til handlingsplan
5. Godkendelse af budget
6. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 1 uge før årsmødet)
7. Valg af formand og 2-3 bestyrelsesmedlemmer i lige år. Valg af kasserer og 1-2
bestyrelsesmedlemmer i ulige år. 
5
8. Valg af suppleanter samt udpegning af medlemmer til arbejdsgrupper. Suppleanter vælges for et år af gangen.
9. Valg af revisor.
10. I lige år: Information om opstilling og procedure til valg af regionsrepræsentant i
lokalafdelingsudvalget, HB og udvalg.
11. Eventuelt.

Tilmelding