Gå til hovedindhold

Årsmøde i lokalafdelingen Storkøbenhavn-Vestegnen

Årsmødet i lokalafdelingen for storkøbenhavn-Vestegnen holdes den 2.6.21. I Herlev  Medborgerhus i den store sal med start kl. 18.30. Programmet ser således ud: Velkomst ved formanden / Kenneth Bjerregaard. Introduktion til Kørestolsdans.

Årsmødet i lokalafdelingen for storkøbenhavn-Vestegnen holdes den 2.6.21
I Herlev  Medborgerhus i den store sal med start kl. 18.30.
Programmet ser således ud:

Velkomst ved formanden / Kenneth Bjerregaard

Introduktion til Kørestolsdans

Årsmøde med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af lokalafdelingsbestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Godkendelse af regnskab
4. Lokalafdelings bestyrelsens forslag til handlingsplan
5. Godkendelse af budget
6. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 1 uge før årsmødet)
7. Valg af formand og 2-3 bestyrelsesmedlemmer i lige år. Valg af kasserer og 1-2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
8. Valg af suppleanter samt udpegning af medlemmer til arbejdsgrupper. Suppleanter vælges for et år af gangen.
9. Valg af revisor.
10. I lige år: Information om opstilling og procedure til valg af regionsrepræsentant i lokalafdelingsudvalget, HB og udvalg.
11. Eventuelt.

Tilmelding