Gå til hovedindhold

Måling af makrofagmarkøren sCD163 i cerebrospinalvæsken hos patienter med inflammatorisk sygdom i centralnervesystemet

Kort fortalt

Projektansvarlig: Peter Vestergaard Rasmussen, Overlæge, PhD
Sted: Scleroseklinikken Neurologisk afdeling F og Dansk Neuroforskningscenter, Århus Sygehus.
Forskningsprojektets slutdato: 2. jan. 2014

Formål

Vi vil undersøge hvilken rolle sCD163 spiller i inflammatoriske sygdomme i CNS, med særlig vægt på MS. Vores hypotese er at sCD163 produceres af makrofager i CNS med heraf øget koncentration af sCD163 i CSV specielt hos patienter med MS. Vi vil undersøge vores hypotese ved at søge svar på følgende spørgsmål:.

  1. Kan CD163 anvendes som diagnostisk markør?
  2. Kan sCD163 anvendes som prognostisk markør? 
  3. Kan sCD163 anvendes som markør for behandlingseffektivitet?

 

Støttet beløb 

2011: 300.000 kr.

2010: 413.000 kr.

 

Kort beskrivelse af projektet

Monocytter og makrofager er vigtige immunforsvarsceller, der deltager i såvel nedbrydningen som opbygningen af væv i forbindelse med inflammatoriske tilstande. Soluble CD163 (sCD163) er en specifik monocyt-makrofagmarkør der inden for de seneste år har vundet tiltagende opmærksomhed som markørmolekyle ved især autoimmune sygdomme. sCD163 er i et tidligere studie fundet forhøjet i blodet hos sclerose patienter sammenlignet med raske kontroller. Da vi nu for første gang kan måle sCD163 i cerebrospinalvæsken (CSV), og i et pilotstudie har fundet at sCD163 er opreguleret hos sklerose patienter, finder vi at der er basis for et PhD-studie der undersøger hvilken rolle sCD163 spiller i inflammatoriske sygdomme i CNS, med særlig vægt på multipel sklerose. Det er vores hypotese at sCD163 spiller en rolle i det antiinflammatoriske respons i CNS og vi vil belyse dette ved at besvare tre specifikke spørgsmål:

  1. Kan sCD163 anvendes som diagnostisk markør hos sklerose patienter?
  2. Er sCD163 en god markør for behandlingseffektivitet hos sklerosepatienter sammenlignet med, dels gængse biomarkører og antistoffer mod Humane Endogene Retrovirus (HERV), og dels MR scanning?
  3. Ved diagnosetidspunktet, spiller niveauet af sCD163 så en rolle for prognose?

Med stadigt flere behandlingsmuligheder er der et behov for gode biomarkører og sCD163 er en lovende kandidat til at blive en del af et markørpanel der kan vejlede i klinikken og give bedre diagnostik, og dermed mere sikker prognose og behandling. Projektet udføres ved den immunologiske MS forskningsgruppe der er oprettet på Dansk Neuroforskningscenter og sker i et tæt samarbejde mellem den basale forskning ved Aarhus Universitet og den kliniske forskning ved Aarhus Universitetshospital.

Kort rapport

Links til publicerede artikler

Soluble CD163 as a Marker of Macrophage Activity in Newly Diagnosed Patients with Multiple Sclerosis

Biomarkers of Inflammation and Axonal Degeneration/Damage in Patients with Newly Diagnosed Multiple Sclerosis: Contributions of the Soluble CD163 CSF/Serum Ratio to a Biomarker Panel