Gå til hovedindhold

Imødekom medlemmernes interesse

Kort fortalt

Den nemmeste måde at finde ud af sine medlemmers ønsker for lokalafdelingen er at spørge dem. 

Men I kan prøve at

  • Afholde et idéudviklingsmøde
  • Udsende spørgeskemaer

Uanset hvilken form I vælger, kan den enkelte afdeling få hjælp af konsulenterne, enten til at planlægge og afholde et idéudviklingsmøde eller til at få udarbejdet spørgeskemaer.

Hvilken form I skal vælge er helt op til den enkelte afdeling, og der er fordele og ulemper ved begge former.

I kan selvfølgelig også kombinere begge former og lade den ene ligge til grund for den anden, f.eks. udsende et spørgeskema efter at I har afholdt et idéudviklingsmøde.

Fælles Idéudviklingsmøde

Afholdelse af et sådanne møde har den fordel, at diskussionen kan komme vidt omkring, og I vil typisk ende ud med mange ideer.

Som motivationsfaktor for de frivillige er idéudviklingsmøderne meget stærke, idet man selv har været med til at bestemme den fremtidige udvikling. Deltagerne får en følelse af at være en del af den udvikling og bliver dermed også mere ansvarlig. Svagheden ved idéudviklingsmøderne er, at der ofte kun møder et fåtal op.

Spørgeskemaer

Styrken ved spørgeskemaerne er, at alle medlemmerne har mulighed for på en nem, enkel og anonym måde, at give sin mening tilkende. Man vil typisk ved spørgeskemaundersøgelser få et mere repræsentativt grundlag at arbejde videre med.

Svagheden ved spørgeskemaundersøgelser er, at spørgsmålene i sig selv kan begrænse den umiddelbare kreativitet.