Gå til hovedindhold

Individuelt legat

Kort fortalt

Bestemmelser for udbetaling af legater til medlemmer med sclerose

Scleroseforeningen har for år 2019 fastsat følgende regler for udbetaling af legater:
 

Hvem kan komme i betragtning?

  • Kun personer med multipel sclerose (MS). 
  • Kun ansøgere med en samlet skattepligtig husstandsindkomst på under 225.000,- kr. for enlige og 400.000,- kr. for gifte/samboende. Denne indtægtsgrænse for modtagelse af legat forhøjes med 16.000 kr. pr. barn (0-18 år), der er i husstanden. 
  • Kun ansøgere der ikke har mere end 30.000,- kr. i likvid formue.

Kan søges hvert andet år (Scleroseforeningens egne og andre legater). Der ydes især hjælp til anskaffelser, som kommunerne ikke kan yde hjælp til. Den samlede ydelse for individuelt legat pr. ansøger kan ikke overstige kr. 2.000,-.

Hvordan søger du?

  • Ansøg online her
  • Eller download legatskema og indsend
  • Eller ring på tlf. 36 46 36 46. 
  • Ved første gangs ansøgning skal dokumentation på diagnosen vedlægges. 
  • Ligeledes skal der vedlægges seneste årsopgørelse eller forskudsopgørelse (for gifte/samboende vedlægges for begge parter).

Obs: Ansøgningen vil ikke blive behandlet, hvis en årsopgørelse eller en forskudsopgørelse ikke er vedlagt ansøgningen.

Ansøgningsskema individuelt legat