Gå til hovedindhold

Mekanisme for induktion af interferon-beta produktion i en model for sklerose

Kort fortalt

Projektansvarlig: Søren Riis Paludan, Professor i Biomedicin, Aarhus Universitet
Sted: Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet
Støttebeløb: 277.000 kr.
Forskningsprojektets slutdato: 31. dec. 2017

Formål 
Interferon (IFN)-β is used for treatment of relapsing-remitting multiple sclerosis (MS). In addition, there is emerging data to suggest beneficial roles for endogenous IFNβ in amelioration of MS. Despite this, the cell type(s) producing IFNβ in MS as well as the mechanism of IFNβ induction are not known. This project aims at answering these two outstanding unresolved questions.
The proposed project will lead to fundamental new insight into the mechanism that govern a protective activity in relapsing-remitting MS. This knowledge may contribute to future developments of immunoregulatory drugs in MS. 

Kort beskrivelse af projektet
Interferon (IFN)-β anvendes til behandling af ”relapsing-remitting’ multipel (dissemineret) sklerose (MS). Desuden er der nye data, der tyder på gavnlige roller for endogen IFNβ i forløbet af MS. Til trods for den beskyttende effekt af IFNβ, vides det i dag ikke, hvilke(n) dette celletype(r), der producerer IFNβ i MS samt hvilke mekanismer, der udløser IFNβ produktionen. Dette projekt har til formål at besvare disse to centrale uløste spørgsmål. Til dette formål vil vi bruge muse-modellen eksperimentel autoimmun encephalomyelitis (EAE), som har en række lighedspunkter med MS, og vi vil teste et panel af gen-modificerede musestammer. Værts-laboratoriet har en stærk ”track-record” i medfødt immunologi, IFN biologi, og virusinfektioner i centralnervesystemet, og ønsker nu at udnytte denne platform til at lave frontforskning inden for andre områder af neuro-immunologien. Alle relevante regenser og metoder, der er nødvendige for at gennemføre den foreslåede forskningsplan er på plads og klar til projektet. Det inkluderer bl.a. en musestamme, hvor IFNβ-producerende celler udsender fluorescerende lys, samt Fluidigm teknologi, som muliggør gen-expressions-analyse på enkelt-celle niveau. Centrale præliminære data er blevet genereret, og der er etableret internationale samarbejder. Den viden, der vil blive genereret i det foreslåede projekt vil give væsentlig ny forståelse af centrale mekanismer i MS, og kan fremme den fremtidige udvikling af nye immunmodulerende behandlinger for sygdommen.

Kort rapport

Links til publicerede artikler