Gå til hovedindhold

MikroRNAs betydning for immunregulering under graviditet ved MS

Kort fortalt

Projektansvarlig: Helle Bach Søndergaard, Molekylærbiolog, Dansk Multipel Sclerose Center, Rigshospitalet
Sted: Dansk Multipel Sclerose center, Universitets Hospital Rigshospitalet
Støttebeløb: 100.000 kr.
Forskningsprojektets slutdato: 31. dec 2013

Formål 
Formålet med projektet er at undersøge kvindelige kønshormoners påvirkning af miRNA ekspression og immunmodulerende effekter, samt hvilke celle sub-populationer der udviser ændret immunaktivering under graviditet ved MS og endelig at undersøge den miRNA-modulerende effekt på ETS-1 og GABP-alfa.

Kort beskrivelse af projektet
Multipel sclerose (MS) er en hyppigt forekommende immunmedieret sygdom, der oftest rammer unge i alderen 20 til 40 år og som forekommer hos mere end dobbelt så mange kvinder som mænd. Endnu vides det ikke, hvad der forårsager sygdommen, men både genetik, hormon- og miljøfaktorer er involveret. Graviditet påvirker sygdomsforløbet ved MS ved at dæmpe sygdomsaktiviteten, særlig i den sidste del af graviditeten, hvor niveauet af kønshormoner er størst. Graviditet har altså en sygdomsbeskyttende effekt, der er bedre eller sammenlignelig med de mest effektive MS behandlinger, som for eksempel natalizumab (Tysabri). Under graviditetens tredje trimester forekommer der ændringer i celletypen (NK-celler), men endnu er der ikke udført systematiske analyser af hvilke celletyper der har ændret immunaktivitet under graviditet.Vi har påvist ændringer af mikroRNA (miRNA) under den sidste del af graviditeten hos MS patienter. MikroRNA er korte RNA molekyler, der kan regulere hvor meget protein der udtrykkes i en celle og de vurderes at kunne regulere mere end 30 % af alle protein-kodende gener. Dysregulering af miRNA ses i immunologiske sygdomme såsom cancer og autoimmunitet, herunder MS. Med identificering af specifikke ændrede miRNA, opstår behovet for at bestemme hvilke celler og proteiner de regulerer. Ansøgte projekt har til formål at undersøge hvorvidt det er graviditets-hormonerne østrogen og progesteron, der ændrer miRNA niveauerne under graviditet. Dette vil vi gøre i raske personer, der er blevet hyperstimuleret til at producere kvindelige kønshormoner. Vi vil også belyse hvilke celler i gravide MS patienter der har ændret immunaktivering, samt hvilke af disse der udtrykker de ændrede miRNA vi finder under graviditeten. Endelig vil vi belyse hvordan en familie af gen-regulatorer (ETS-familien) moduleres af de ændrede miRNA.

 

 

Kort rapport

Links til publicerede artikler