Gå til hovedindhold

Molecular profiling of damage and repair in the CSF: translation of novel biomarkers to MS

Kort fortalt

Projektansvarlig: Zsolt Laszlo Illes, Professor, Department of Neurology, Odense University Hospital
Sted: Syddansk Universistet og Odense Universitets Hospital
Støttebeløb: 340.000 kr.
Forskningsprojektets slutdato: 29. dec. 2017

Formål 
I dette projekt vil to komplekse eksperimenter udføres, for at identificere protein biomarkører i CSV, der er relateret til de- og remyelinering og axonal degeneration. Baseret på disse eksperimenter, vælger vi bestemte proteiner i CSV, og bruger bioinformatik til at sammenligne deres niveauer mellem patienter med attakvis og progressiv MS, og til at forudsige sekundær progression.

Kort beskrivelse af projektet
MS er kendetegnet ved samspil af tilbagevendende skader og reparation i CNS: demyelinisering, remyelinisering og neurodegeneration har betydelig indflydelse på prognose og forløbet af MS. Selvom biomarkører for inflammation er veletablerede, er biomarkører relateret til neurodegeneration, demyelinisering og remyelinisering knappe. Vores forslag kombinerer forskellige funktionelle niveauer (genom, transkriptom, proteommønstrene) til banebrydende biomarkør opdagelse og validering i MS. Vi planlægger at omsætte vores dyre- og in vitro-data til humane sygdomme, og udforske disse molekyler som nye biomarkører for demyelinisation, remyelinisering og axonal degeneration hos patienter med MS. (A) Vi har allerede opdaget 47 molekyler relateret til de- og remyelinering ved at sammenligne genekspression i hjernelæsioner af forskellige dyremodeller. Adskillige af disse gener giver øget risiko for MS. Her vil vi undersøge dem i histologisk velkarakteriseret post mortem-MS hjernevæv. Vi planlægger også at anvende en kvantitativ proteomics tilgang til at udforske alle disse proteiner i udvalgte CSF-prøver, der er grundigt analyseret for inflammation, demyelinisering og axonal degeneration. (B) En analyse af CSF fosfo- og glycoproteomet kan detektere molekyler relateret til celleskader og axonal degeneration. Vi vil sammenligne fosfo- og glycoproteomet i CSF fra patienter med MS og Alzheimers sygdom i en prospektiv undersøgelse med fokus på ændrede proteiner i Alzheimers sygdom som biomarkører. Attakvis og progressiv MS vil blive sammenlignet med hensyn til disse nye biomarkører for demyelinisation, remyelinisering og axonal degeneration. Vores komplekse tilgang sammen med internationale samarbejdspartnere udforsker patogenesen af MS, sætter fokus på dynamikken i visse områder, identificerer og validerer specifikke molekyler, der kan betragtes som potentielle behandlingsmål eller patogenese-relaterede biomarkører i MS.

Links til publicerede artikler
Dette projekt er blevet præsenteret som en plakat på ECTRIMS og er udvalgt til mundtelig præsentation senere. 

Orthologous proteins of experimental de- and remyelination are differentially regulated in the CSF proteome of multiple sclerosis subtypes

Omics-Based Approach Reveals Complement-Mediated Inflammation in Chronic Lymphocytic Inflammation With Pontine Perivascular Enhancement Responsive to Steroids (CLIPPERS)

Practice effect in Symbol Digit Modalities Test in multiple sclerosis patients treated with natalizumab