Gå til hovedindhold

Årsmøde 2022

Lokalafdelingen Morsø/Thisted afholder årsmøde onsdag den 16. marts kl. 18.00

Vi har i år valgt at få Louise Nørgaard fra Sclerosehospitalet i Ry til at komme og fortælle om hvad de kan tilbyde af forskellige typer ophold.

Rækkefølgen kan blive ændret.

Vi starter med spisning og derefter går vi over til årsmødet.

Dagsorden i følge vedtægter

 

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af lokalafdelingsbestyrelsens beretning for det forløbne år 
 3. Godkendelse af regnskab
 4. Lokalafdelingens bestyrelsens forslag til handlingsplan
 5. Godkendelse af budget
 6. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 1 uge før årsmødet på ritter1973@hotmail.com)
 7. Valg af formand og op til 3 bestyrelsesmedlemmer i lige år. 
  Anja Ritter Nielsen formand (ønsker genvalg)
  Poul Olsen (ønsker genvalg)
  Eva Johansen (ønsker ikke genvalg)
  Aage Bruun (ønsker ikke genvalg)
 8. Valg af suppleanter. Suppleanter vælges for et år af gangen.
 9. Valg af revisor.
 10. Information om opstilling og procedure til valg af regionsrepræsentant i lokalafdelingsudvalget, HB og udvalg. 
 11. Eventuelt.