Gå til hovedindhold

Motor resting-state connectivity during a clinical motor relapse in multiple sclerosis

Kort fortalt

Projektansvarlig: Kristoffer Hougaard Madsen, Forsker, MR-afdelingen, Hvidovre Hospital
Sted: Danish Research Centre for Magnetic Resonance, Hvidovre Hospital
Støttebeløb: 120.000 kr.
Forskningsprojektets slutdato: 30. nov. 2013

Formål 
In this longitudinal study we seek to identify the functional correlates of clinical recovery from a motor relapse in MS using a complimentary approach addressing inter-regional and intra-regional resting-state functional connectivity. Based on the findings of our previous studies, we hypothesise that clinical recovery from a motor relapse will be accompanied by (i) a stronger coupling of the dorsal premotor cortex to the resting-state motor network, and (ii) a stronger coupling of the basal ganglia to the resting-state motor network, and (iii) an increase in the local connectivity in regions of the cerebellum. 

Kort beskrivelse af projektet
MS er karakteriseret ved et klinisk forløb med tilbagevendende attakker efterfulgt af hel eller delvis bedring af neurologiske symptomer indenfor uger. Den korresponderende patologiske forandring er en akut inflammatorisk demyeliniserende læsion i hjernen, som afbryder den axonale signal transmission og således forstyrrer den funktionelle kommunikation mellem hjernens områder. Vi har indsamlet et unikt longitudinelt datasæt bestående af funktionel magnetisk resonans skanninger optaget under hvile (resting-state fMRI) af tolv MS patienter under den akutte fase af et motorisk attak og igen ved klinisk bedring. Resting-state fMRI måler den spontane fluktuation af fMRI-signalet i hjernen mens personen i skanneren hviler. De områder i hjernen hvor BOLD-signalet fluktuerer synkront betragtes herved som funktionelt forbundne.Formålet med dette studium er at undersøge disse funktionelle forbindelser imellem og indenfor regioner af det motoriske netværk under klinisk remission fra et motorisk attak hos patienter med MS. Ud fra resultaterne fra vores tidligere resting-state fMRI studier har vi genereret følgende hypoteser: De basale kerner samt dorsal premotor cortex vil blive stærkere koblet til det motoriske netværk ved klinisk remission fra et motorisk attak. Desuden vil den lokale funktionelle konnektivitet i cerebellum blive forstærket ved klinisk remission fra et motorisk attak.Dette studium er det første nogensinde til at undersøge resting-state funktionel konnektivitet under et klinisk attak hos patienter med MS. Projektet vil være med til at opnå en dybere forståelse af sygdomsprocesser i forbindelse med MS, og derved muliggøre bedre diagnostik og evaluering af behandlingsmetoder til gavn for MS patienter.

Kort rapport

Links til publicerede artikler

Recovery from an acute relapse is associated with changes in motor resting-state connectivity in multiple sclerosis.