Gå til hovedindhold

MRI based cervical spinal cord atrophy measures and functional deficits in patients with MS

Kort fortalt

Projektansvarlig: Ellen Garde, Afdelingslæge, MR-forskningssektion, Hvidovre Hospital
Sted: Danish Research Centre for Magnetic Resonance, Copenhagen University Hospital Hvidovre
Støttebeløb: 150.000 kr.
Forskningsprojektets slutdato: 30. dec. 2012

Formål
The aim of this project is to assess the applicability of our new morphometric method of the upper spinal cord based on whole-brain structural MRI scans. We wish to test whether our method, which measures the decrease in spinal cord width in the antero-posterior and left-right direction, can provide clinically useful information about the atrophy of specific spinal pathways in individuals with MS. 

We hypothesize that spinal cord atrophy in the antero-posterior and left-right direction will correlate it with clinical measures of sensory and motor function. 

Kort beskrivelse af projektet
Den neuro-inflammatoriske proces, der kendetegner multiple sklerose (MS), resulterer i demyelinisering og axonal skade. På strukturelle MR-skanninger af hjernen og rygmarven viser sygdomsprocessen sig primært som fokale forandringer, og læsioner er en typisk anvendt MR-markør. Imidlertid er skaderne på de fiberbundter, der forbinder forskellige områder i det centrale nervesystem, diffuse og rammer det funktionelle netværk bredt. Så selvom symptomerne afhænger af, hvor i nervesystemet inflammationen opstår, kan blivende ’usynlige’ skader på underliggende fiberbundter til dels forklare en relativt svag sammenhæng mellem MR-læsioner og kliniske symptomer. Med tiden vil demyelinisering og axonale skader resultere i varierende grader af atrofi af hjernen såvel som rygmarven. I dette projekt vil vi anvende en ny analysemetode, der i tilgift til præcise mål for tværsnitsarealet tilføjer uafhængige retningskomponenter som markører for graden af atrofi i relation til motoriske og sensoriske baner i rygmarven.Formålet med dette projekt er at analysere sammenhængen mellem mål for kliniske symptomer og påvirkningen af relevante baner i rygmarven. I projektet vil vi anvende et enestående datamateriale baseret på MR-skanninger foretaget på MR-afdelingen, Hvidovre Hospital og kliniske undersøgelser foretaget på MS-klinikken, Rigshospitalet. Datasættet omfatter en konventionel stukturel MR-sekvens, der dækker hjernen og den øverste del af rygmarven. Desuden er der foretaget detaljerede kliniske undersøgelser af bl.a. motorisk funktionsniveau og føleforstyrrelser (Multiple Sclerosis Impairment Scale). Endelig foretages der kvantitative analyser af læsioner og hjernevolumen, der kan anvendes som variable i den statistiske analyse. Med projektet ønsker vi at teste om detaljerede mål for atrofi af rygmarven som MR-markør kan bidrage til en mere nuanceret diagnosticering og behandling af patienter med MS.

 

Kort rapport

Links til publicerede artikler

En artikel med titlen: Reduction in anterior-posterior width of the upper spinal cord correlates with functional impairment in multiple sclerosis er ved at bive evalueret ved tidsskriftet. 

Desuden har der været to præsentationer
ECTRIMS 2012:
Quantification of independent cervical spinal cord atrophy measures correlate to motor and sensory deficits in MS, Ellen Garde, Henrik Lundell, Anne-Marie Dogonowski, Sascha Gude, Hanne Schmidt, Per Soelberg Sorensen, Morten Blinkenberg,  Hartwig Siebner.

ECTRIMS 2014:
Independent component analysis of localized spinal cord atrophy discriminates between multiple sclerosis phenotypes, Henrik Lundell, Olivia Svolgaard, Anne-Marie Dogonowski, Jeppe Rommer Christensen, Finn Sellebjerg, Per Soelberg Sørensen, Hartwig Siebner , Ellen Garde