Gå til hovedindhold
TemaArbejdsgiverSe hele temaet

Muligheder du bør kende, hvis din medarbejder har sclerose

Har en af dine ansatte fået diagnosen sclerose...

 

Mange arbejdsgivere gør en vigtig indsats for at beholde deres medarbejder, som har sclerose. Vi råder til, at:

 • Du er opmærksom på din ansatte, hvis han/hun får problemer med at klare de sædvanlige arbejdsopgaver eller måske ikke kan arbejde så hurtigt mere.
 • Du forsøger at tage hensyn til – og tilrettelægger arbejdet, så problemerne bliver mindre.
 • Du beholder dine ansatte – også selvom de ikke længere kan det samme som tidligere. 
 • Du accepterer, når der er behov for ekstra pauser og andre mødetider på grund af de udfordringer, der kan følge med en kronisk sygdom som sclerose. 

Det kan give anledning til at tale om arbejdsopgaver, nye hensyn og lignende. Læs mere om en god dialog her. 

Udover den gode dialog er der nogle andre muligheder, du bør kende til som arbejdsgiver, hvis en medarbejder har sclerose. Der er forskellige muligheder for økonomisk støtte - og for indretning af arbejdsplads. De mest almindelige er disse:

Sygedagpenge fra medarbejders første sygedag

Arbejdsgivere har mulighed for at få refunderet udgiften til sygedagpenge fra første fraværsdag, når en medarbejder på grund af en kronisk eller langvarig sygdom har en væsentligt forøget fraværsrisiko. Konkret handler det om, at din medarbejder sammen med dig som arbejdsgiver udfylder anmodning herom og sender til din medarbejders bopælskommune. Aftalen hedder §56 aftale i henhold til sygedagpengeloven, blanket og yderligere oplysninger kan du finde på kommunens hjemmeside. En godkendelse af aftalen sker for en periode af 2 år.

Find info her.

Kompenserende ordninger

Der findes forskellige ordninger, der kan medvirke til at kompensere for de barrierer, som en person med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan møde i forhold til job. Under de handicapkompenserende ordninger er der særligt tre ordninger, som I kan finde relevante, hvis I har eller er ved at ansætte en medarbejder, som har sclerose. 

 • Personlig assistance
 • Hjælpemidler (arbejdsredskaber)
 • Løntilskud til nyuddannede  

Find info her.

Fleksjob/ansættelse på særlige vilkår 

Sclerose er en kronisk sygdom, som ofte udvikler sig med årene. Derfor kan der opstå nye behov - og for nogle er fleksjob en løsning. 

Læs mere her.

Fastholdelsesfleksjob

Hvis din medarbejder, trods jeres aftaler, ikke længere kan klare sit job, og du ønsker at beholde ham/hende i et eventuelt fastholdelsesfleksjob, skal I løbende skrive jeres aftaler ned om:

 • Hvilke konkrete skånehensyn I har aftalt
 • Hvilke ændringer i arbejdsopgaver eller funktioner I har aftalt
 • Hvilke reelle forsøg I har gjort for at beholde ham/hende på arbejdspladsen de seneste minimum 12 måneder

Husk:

 • dato på aftalerne
 • din ansatte skal opfylde betingelserne for fleksjob, før et evt. fastholdelsesfleksjob kan komme på tale.
 • reglerne om fastholdelsesfleksjob (og arbejdsgivers fastholdelsesindsats) er et lovkrav.

Find info her.

Har du andre spørgsmål?

Scleroseforeningens socialrådgivere kender regler og muligheder, og kan hjælpe dig. Er du arbejdsgiver eller medarbejder - og har du spørgsmål, brug for råd eller vejledning, så kontakt os. 

Find kontaktoplysninger på vores socialrådgivere her.