Gå til hovedindhold

Multipel sclerose blandt indvandrere i Danmark. Et dansk kohorte studie

Kort fortalt

Projektansvarlig: Nete Munk Nielsen, Forsker, Afdeling for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut (SSI)
Sted: Afdeling for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut
Støttebeløb: 250.000 kr.
Forskningsprojektets slutdato: 31. dec. 2016

Formål 

• Undersøge forekomsten af MS blandt indvandrere og sammenligne denne med forekomsten af MS i resten af den danske befolkning.
• Undersøge om forekomsten af MS blandt indvandrere afhænger af oprindelsesland, alder ved indrejse, opholdstid i Danmark.
• Undersøge om efterkommere af indvandrere d.v.s. personer som er født i Danmark men hvis forældre er født i udlandet, skulle have en anden MS forekomst end deres forældre og resten af den Danske befolkning. 

Kort beskrivelse af projektet

I dag vides der ganske lidt om forekomsten af kroniske neurologiske sygdomme såsom Multipel Sclerose (MS) blandt de mere end 500.000 indvandrere der i dag lever i Danmark. Over 60% af indvandrerne stammer fra ikke-vestlige lande, som er kendetegnet ved at have en lav forekomst af MS, hvorimod Danmark hører til et af de lande i verden, der har den højeste forekomst af MS. Ætiologien til MS kendes stadig ikke, men man er i dag overbevist om at sygdommen skyldes et komplekst samspil mellem genetiske og miljømæs-sige faktorer. Flere studier peger på at tidspunktet for denne miljøeksponering har stor betydning og at det er påvirkninger i barndommen der er vigtigst. Denne opfattelse bygger på de såkaldteimmigrationsstudier, som har vist at personer som rejser fra et land med en lav forekomst af MS til et land med en høj forekomst af MS, annekterer det nye lands højere risiko for MS, hvis de vel og mærke rejser til landet som børn. Mange af disse tidligere studier har dog været begrænset af upræcise oplysninger om oprindelsesland, manglende viden om alder ved indrejse og en alt for lille gruppe af immigranter. Eksistensen af det danske MS register og ikke mindst det danske CPR-registeret som siden 1968 har registreret alle personer bosat i Danmark med detaljerede oplysninger om civilstand, familieforhold adresse, fødested og dato for evt. immigration muliggør en megetnøjagtig undersøgelse af forekomsten af MS ikke kun blandt indvandrere i Danmark men også blandt deres efterkommere. Dette studie vil ikke kun bidrage med ny viden omkring forekomsten af MS blandt indvandrere i Danmark, men vil også kunne bidrage med ny viden vedrørende ætiologien til MS. Viser det sig at forekomsten af MS blandt indvandrere fra lande med en lav forekomst af MS, tilegner sig Danmarks højere forekomst af MS og at dette eventuelt skulle væreafhængigt af alder ved indrejse tidspunkt, vil dette tyde på at miljøfaktorer har en vigtig rolle i ætiologien af MS og at der formentlig eksisterer en tidsperiode i livet hvor modtagelighedenoverfor miljømæssige eksponeringer associeret med MS, er særlig høj.

 

Link til publikationer på baggrund af studiet 

Multiple sclerosis among first- and second-generation immigrants in Denmark: a population-based cohort study