Gå til hovedindhold

Neonatal D vitamin status and risk of multiple sclerosis

Kort fortalt

Projektansvarlig: Nete Munk Nielsen, Forsker, Afdeling for Epidemiologisk Forskning
Sted: Afdeling for Epidemiologisk Forskning samt Afdeling for Klinisk Biokemi og Immunologi, område for Neonatal Screening og Hormoner, Statens Serum Institut
Støttebeløb: 228.527 kr.
Forskningsprojektets slutdato: 31. mar. 2013

Formål
Hovedformålet er at undersøge associationen mellem noenatal vitamin D status og risiko for MS. Det andet formål er yderligere at undersøge den mulige interaktion mellem den immuno-modulerende og neurotrofiske effekt af D-vitamin på risikoen for MS ved at vurdere de neonatale niveauer af 25 forskellige inflammatoriske markører og neurotrophiner.

Kort beskrivelse af projektet
Der lever i dag ca. 10.000 danskere med Multipel Sclerose (MS) og forekomsten er desværre stigende, især blandt kvinder. MS rammer især unge mennesker, hvilket gør MS til en betydningsfuld årsag til svær sygelighed og invaliditet blandt yngre danskere. Ætiologien til MS er ukendt, men den seneste forskning har peget på at D vitamin kunne være involveret. MS er hyppigst i de nordlige lande og der synes at være en sæsonvariation både i sygdomsaktivitet, debut og fødselsmåned blandt personer med MS, hvilket er i overensstemmelse med at en ringe D vitamin produktion i de solfattige måneder øger risikoen for MS. Dette understøttes af nye studier der finder en beskyttende effekt af D vitamin supplementering. Men om de personer der udvikler MS, ved fødselstidspunktet har D vitamin mangel, vides ikke. V.h.a. filterpapirblodprøver (PKU-kort) indsamlet på alle nyfødte i Danmark siden 1981 vil vi i et stort case-control studie undersøge om dette er tilfældet. I Landspatientregistret identificeres alle de personer, født efter 1981, der har været indlagt med MS, svarende til ca. 300 tilfælde af MS. I CPR-registret udvælges en kontrolgruppe på 600 personer matchet på køn og fødselsdato. PKU-kortene identificeres for cases og kontroller og D vitamin niveau måles i filterpapir-blodprøven, v.h.a. en nyudviklet meget følsom metode. Vi håber at dette studie kan afklare om personer med MS fødes med D vitamin mangel. Er dette tilfældet vil D vitamin supplementering til gravide kvinder være et oplagt tiltag i forebyggelsen af MS.

Kort rapport

Links til publicerede artikler

Neonatal vitamin D status and risk of multiple sclerosis. -A population-based case-control study