Gå til hovedindhold

Ændret timetal i eksisterende fleksjob

Spørgsmål

Jeg er i flexjob efter den gamle ordning, altså før 2013, og er rigtig glad for mit job. Jeg har 16 arbejdstimer om ugen, og det har jeg haft i mange år. Jeg kan dog godt mærke, at jeg bliver mere og mere træt, og hverdagen ikke altid hænger helt sammen for mig.

Virksomheden vil meget gerne beholde mig, og jeg skal bare sig til, hvis jeg vil have færre timer. Jeg skifter ikke job, arbejdsopgaver eller afdeling, men bliver hvor jeg altid har været. Mit spørgsmål er derfor, om jeg kan bibeholde flexjobbet på den gamle ordning, og altså min nuværende løn samt tilskud fra kommunen, hvis jeg går ned i tid, eller jeg ved skiftet til færre timer vil komme ind under den nye flexjob-ordning? Er der en grænse for, hvor få timer jeg kan have? Hvis jeg skal søge om det, er det så igennem kommunen?

Svar

Jeg forudsætter, at din arbejdsgiver får max tilskud – altså 2/3 i løntilskud.  Det betyder som udgangspunkt, at Jobcentret ikke interesserer sig for jeres aftaler (din og din arbejdsgiver), da der ikke kan udbetales højere tilskud end 2/3.  Hvis din arbejdsgiver ikke mener, at arbejdsindsats og deres lønandel stemmer overens, kan der være grundlag for ændringer. Så udgangspunktet handler det om i første omgang at tage en drøftelse med din arbejdsgiver, om det er muligt for dig at reducere timerne med det samme tilskud, som nu.

Noget andet er om der vil være mulighed for tilskud til arbejdsgiver i form af personlig assistance. Du og din arbejdsgiver kan finde nærmere beskrivelse af reglerne for personlig assistance, dels på Scleroseforeningens hjemmeside dels andre steder via nettet. Det er Jobcentret, der i givet fald skal tage stilling til en sådan ansøgning.