Gå til hovedindhold

Aftale efter sygedagpengelovens § 56

Spørgsmål

Jeg har sammen med min chef fået styr på hvordan jeg skal registrere fysioterapeut og lægebesøg.

Vi talte om §56. Jeg kender lidt til den, men har den endnu ikke, da min chef bad mig undersøge om det vil få konsekvens for min løn. Med kontrol, scanning og sygdom er mit fravær på mere end 10 dage.

 

Svar

Jeg går ud fra, at du er ansat på funktionærvilkår - altså med fuld løn under sygdom. En § 56 aftale vil derfor ikke påvirke din løn, men give arbejdsgiver sygedagpengerefusion fra 1. fraværsdag begrundet i MS. Sygedagpengerefusionen svarer formentlig ikke til den løn, som du får, men giver som sagt refusion fra 1. fraværsdag, modsat andre lønmodtagere i firmaet. 

Blanket vedr. aftale mellem arbejdsgiver og lønmodtager efter sygedagpengelovens § 56 kan du finde på Borger.dk - blanketten hedder dp 211.