Gå til hovedindhold

Aftale i h. t. § 56 i sygedagpengeloven

Spørgsmål

Jeg har sclerose. Jeg er ikke som sådan plaget af det. Jeg har dog lige været til lægen og fået at vide, at jeg skal skære ned på min arbejdsmængde, da det tyder på, at jeg er ved at få stress. Men nu vil mit arbejde sætte mig på paragraf 56, men det stempel har jeg ikke lyst til at tage, i hvert fald ikke før man finder ud af, om det er sclerosen, eller om det er stress. Kan man sige nej til det?

Kan det skade mig at have den? Er jeg stemplet fremadrettet, hvor jeg søger job og skal min nuværende arbejdsgiver oplyse eventuelt nye arbejdsgivere omkring det?

Svar

En aftale i h. t. sygedagpengelovens § 56 indgås, når en medarbejder har en langvarig eller kronisk lidelse, som medfører væsentligt forøget fravær. En § 56 aftale kan ikke bruges ved aftale om fast nedsættelse af arbejdstid jf. vejl 9300 af 25.6.2008:

56.4 Aftalens gyldighed

Aftalen indgås skriftligt (blanket dp 211) og skal godkendes af lønmodtagerens bopælskommune.

En § 56-aftale gælder for op til 2 år ad gangen og omfatter kun fravær på grund af den lidelse, der er anført på blanket dp 211.

§ 56-aftaler kan ikke bruges ved en varig nedsættelse af arbejdsevnen, f.eks. ved at lønmodtageren har en eller flere faste ”sygedage” om ugen. I disse situationer må der ses på muligheden for støtte efter de sociale kapitler.

Før en aftale udløber, bør kommunen give aftalens parter besked om, at der i givet fald må indgives ansøgning om fornyelse af § 56-aftalen. Efter den dato, hvor den oprindelige aftale udløber, bærer arbejdsgiveren risikoen, medmindre der allerede er indsendt ansøgning om forlængelse af aftalen, og denne bliver godkendt af kommunen.

Det er under alle omstændigheder din kommune, der skal godkende aftalen og ved anmeldelse af sygefravær skal anføres om fravær vedrører den kroniske lidelse eller andet.

Som sådan er du ikke "stemplet" fremadrettet. En § 56 aftale skal søges på ny og godkendes ved skift af arbejde.

Umiddelbart tænker jeg, at du bør kontakte din faglige organisation for nærmere vejledning.