Gå til hovedindhold

Alder for efterløn og fleksydelse

Spørgsmål

Hvornår skal man søge udbetaling af efterløn/fleksydelse?

Svar

Efterløn er tilbagetrækningsydelsen for personer på det ordinære arbejdsmarked. Fleksydelse er tilbagetrækningsydelsen for personer, der arbejder i fleksjob. Vedrørende begge muligheder er der nogle grundlæggende betingelser, som skal være opfyldt.

Er disse betingelser opfyldt er muligheden for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet - både fra det ordinære arbejdsmarked og fra et fleksjob - for personer født før 1.1.1954 60 år. Herefter ændrer tilbagetrækningsmuligheden sig således, at er man født i perioden 1.1.1954 - 30.6.1954 60½ år og så fremdeles for hver 6 mdr. For personer født 1.1.1975 eller senere vil tilbagetrækningsmuligheden være 67½ år. Folkepensionsalderen stiger også - og for personer født 1.1.1975 eller senere vil alderen være 70½ år.

Tilbagetrækningsmulighederne vil forventeligt kunne ændre sig afhængig af levealderen.