Gå til hovedindhold

Antistoffer efter COVID vaccine

Spørgsmål

Jeg ser at der laves forsøg, hvor antistoffer efter corona vaccine måles. Man antager, at der er mulighed for, at vaccinen har nedsat virkning på mennesker som tager Gilenya. Men Gilenya er ikke med i forsøget, hvorfor?

Hvordan finder man efter vaccination ud af, hvor godt man er beskyttet, når man tager Gilenya? Vil det være muligt at få taget en individuel blodprøve som måler antistoffer mod Covid-19?

Svar

En undersøgelse har vist, at antistof responset efter COVID-19 vaccine, er meget lavt for både ocrelizumab (Ocrevus) og fingolimod (Gilenya). Det skal dog understreges, at antistof dannelsen kun er en del af det immunologiske respons ved COVID-19 vaccine, og at T-celle responset ikke er undersøgt tilstrækkeligt. T-celle responset dannes uafhængigt af antistofferne, som laves af B-cellerne, og har stor betydning i forhold til det immunologiske respons ved COVID infektion. Det kan derfor ikke konkluderes, at der ikke er nogen effekt af vaccination mod COVID-19, hos patienter i behandling med Gilenya eller Ocrevus.

Et nyt forsøg med måling af antistoffer efter vaccine omhandler primært Ocrevus, da denne behandling fjerner immunsystemets antistofdannende B-celler specifikt fra blodet, mens andre immunceller bevares. På den måde får man en unik mulighed for, at studere effekten ved mangel af B-celler og følgende lave COVID antistoffer. Ved Gilenyabehandling reduceres flere typer af immunceller i blodet, herunder B- og T-celler. Opgørelser af sygelighed ved COVID har imidlertid ikke kunnet vise sikker øgning ved Gilenyabehandling, mens dette har været tilfældet ved Ocrevus. Af disse årsager har fokus været rettet mod Ocrevus i gruppen af MS behandlinger.

Hvad angår antistofmålinger, er det helt afgørende, at man undersøger den rigtige type antistoffer, da der dannes forskellige antistoffer ved COVID sygdom og efter vaccine. Hvis man måler med den forkerte metode, vil resultatet være negativt, selv om man reelt har antistoffer, der kan beskytte mod sygdommen. Der er endnu ikke standardiserede retningslinjer for, hvordan vi måler den samlede effekt af COVID vaccine.