Gå til hovedindhold

Arbejde flere timer i fleksjob

Spørgsmål

Jeg er i et flexjob og arbejder 20 timer/uge, og jeg overvejer at skifte job og gå op i tid til 30 timer/uge. Mit nye job og løn vil betyde, at jeg ikke vil få flextilskud, da lønnen bliver for høj.

Kan jeg bibeholde flexjob-status i mit nye job til trods for, at jeg ikke vil få tilskud? Dette i tilfælde af, at jeg ikke vil kunne klare de 30 timer på sigt, og bliver nødsaget til at gå ned i tid igen.

Svar

Det er jo rigtig positivt at du føler, at du kan arbejde mere.

Du skriver, at du vil søge et nyt job – det handler altså ikke om, at du langsomt vil forsøge en øgning af timetal, der hvor du er. Det vil være et ordinært job, som du søger. Hvordan man i Jobcentret vil vurdere din sag, kan jeg ikke udtale mig om, men du skal under alle omstændigheder kontakte din rådgiver for nærmere. Jeg tænker, at du har/vil oplyse din nye arbejdsgiver om din situation. Din rådgiver skal vejlede dig om mulighed for § 56 aftale i h. t. sygedagpengeloven, ligesom du også skal vejledes om at blive meldt ind i A-kasse. Ved ledighed efter ansættelse i ustøttet beskæftigelse er særlige regler for ledighedsydelse før ret til understøttelse fra A-kasse. Disse regler fremgår af aktivlovens § 74f.