Gå til hovedindhold

Arv og samlevende

Spørgsmål

Jeg er 55 år og har haft sclerose i en del år. Jeg får førtidspension, og har boet sammen med min kæreste i 5 år. Vi har hver især to voksne børn, ingen fællesbørn. Min kæreste ejer huset, vi bor i, vi har ingen fælleseje overhovedet. Mit spørgsmål er, hvordan jeg er stillet, hvis min kæreste dør før mig. Jeg er selvfølgelig ikke arveberettiget, og der er ingen testamente som tilgodeser mig. Hans hus, biler, forsikringer, indbo osv. tilfalder selvfølgelig hans børn, men hvad med det indbo som jeg har haft med, kan jeg være sikker på, at kunne få det med mig, eller tilfalder det også hans børn?

Svar

Det er korrekt forstået, at I som samlevende ikke arver hinanden, medmindre I opretter testamente.

For så vidt angår dit indbo, så har du ret til at tage dette med dig, hvis din kæreste skulle afgå ved døden før dig. Det kan være en god idé, at lave en liste over indboet, og med angivelse af hvem der ejer hvilke aktiver, så der ikke er nogen tvivl herom, i forbindelse med et dødsfald. Ellers vil det normalt være sådan, at alt hvad du kan dokumentere at du ejer, ved f.eks. kvittering eller kontoudtog, kan du tage med dig.