Gå til hovedindhold

Bedring efter attak

Spørgsmål

Jeg er en kvinde på 56 år, som har haft attakvis sclerose siden 2003, fik diagnosen i 2006. Jeg har haft et attak i mine ben med masser af føleforstyrrelser, som gav mig diagnosen i 2006. Der startede jeg op med Copaxone dagligt og har haft god effekt i 10 år. Desværre fik jeg meget store knuder, som to gange udviklede sig til bylder. Derfor er jeg opstartet på Aubagio.

Efter 14 dages behandling fik jeg et attak, igen i mine ben med føleforstyrrelser, kraftig rysten og meget nedsat gangfunktion. Var i 5 dages Medrol tablet behandling. Jeg får fast Baklofen 20 mg x 2. Efter 3 måneders sygemelding med træning er jeg kommet nogenlunde på benene igen - dog ikke 100 procent. Tilstanden svinger meget. Jeg er vant til at gå lange ture, og håber jeg når dertil igen. Hvor lang tid efter et attak kan man forvente bedring? Er det ikke påfaldende med et attak efter medicinskift?

I den sidste uge har jeg været forkølet med hoste og generelt lidt klattet. Jeg oplever mine ben igen er begyndt at ryste og være forstyrret. Noget rigtig skidt, da jeg lige er opstartet på mit fleksjob, men jeg fuldfører og kæmper med gangfunktionen. Er det normalt at mine symptomer fra juni måned blusser op igen under forkølelse? Hvor lang tid kan der gå, før jeg kommer tilbage til, hvor jeg var for 8 dage siden?

Svar

Bedring efter et attak sker i størst udstrækning indenfor de første 3 måneder, men der kan fortsat ske væsentlige forbedringer op til 6 måneder og derefter i aftagende grad op til et år. Der kan dog være store individuelle forskelle og det vigtigste er, at passe sin genoptræning så godt som muligt, så man hele tiden kan mærke efter bedring i tilstanden.

Når man skifter MS behandling, vil attakrisikoen ofte være øget, da den gamle behandling kan miste sin effekt, inden den nye har haft tid til at virke. Ved infektionssygdomme - som f.eks. forkølelse - vil gamle MS symptomer ofte vise sig igen. Dette er dog et forbigående fænomen som kaldes "pseudoattak", som du kan læse om et andet sted på hjemmesiden "Attak eller pseudoattak".