Gå til hovedindhold

Befordring med flextrafik

Spørgsmål

Jeg er blevet diagnosticeret med primær progressiv sclerose i december 2021. Jeg bruger 4 punkt stok udendørs. Min balance er dårlig, kan max gå 300/400 m, mine ben følges som jelly, hvis jeg går for meget.

Mit spørgsmål lyder på om jeg med den diagnose er berettiget til gratis Flex trafik med en ledsager. Nogen siger ja og andre nej. Kan I hjælpe med at svare eller hjælp med Flex?

Svar

Det er ikke diagnosen alene, der berettiger til befordring.

Handicapflex betinger brug af ganghjælpemidler. På trafikselskabets hjemmeside findes ansøgningsskema, som skal sendes til visitationen i din kommune, der træffer afgørelse. Handicapflex er ikke gratis, som udgangspunkt skal betales en grundtakst for at være med i ordningen og der betales for befordring afhængig af afstand. Handicapflex er begrænset til 104 enkeltture årligt. Der er chaufførhjælp ved handicapflex. Jeg vil anbefale dig at søge handicapflex

Almindelig flex er supplement til offentlig befordring. Nærmere herom kan også læses på trafikselskabets hjemmeside. Her betales for befordring afhængig af afstand.

Der er mulighed for ledsager, udgift er afhængig af trafikselskabets retningslinjer.

Befordring til og fra hospital (kontrol o. lign) skal søges via Regionen. Spørg sygeplejersken på det neurologiske ambulatorium, hvor du går til kontrol.