Gå til hovedindhold

Befordring til behandling

Spørgsmål

Jeg er ved at søge om at få mine merudgifter dækket ved hjælp af §100, men ved ikke hvilken sats jeg skal bruge, i forhold til de antal km jeg kører til træning. Altså hvilket beløb skal jeg gange antal km med?

Svar

Ved beregning af befordringsudgifter til behandling anvender forvaltningerne som udgangspunkt statens laveste takst, som i 2020 udgør 1,96 kr. pr. km. Taksten ændres i 2021 til 1,90 kr. pr. km.

Bemærk også Ankestyrelsens principafgørelse 70-17 og 57-13.