Gå til hovedindhold

Befordringsgodtgørelse ved indlæggelse på hospital

Spørgsmål

Jeg har for en periode været indlagt på Sclerosehospitalet i Ry, og har derved haft en udgift på kørsel. Så mit spørgsmål er om jeg kan få dækket mine brændstofudgifter ved SKAT, som jeg har haft i den forbindelse.

Svar

Jeg forstår dit spørgsmål sådan, at du spørger om befordringsudgift ved indlæggelse på Sclerosehospitalet er fradragsberettiget på din selvangivelse. Det er det IKKE. Måske kan du være berettiget til dækning af udgiften via Regionens kørselskontor. Du kan dels orientere dig om mulighed for befordringsgodtgørelse på Regionens hjemmeside ellers kontakt sekretæren på Sclerosehospitalet, der i givet fald kan give dig dokumentation for indlæggelsen.